diumenge, 22 de novembre del 2015


BARRACA P13Pa51-002
Identificador: 
P13Pa51-002
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Est

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A013000510000PF
Polígon:
13
Parcel·la :
51
Topònim:
PLA DE PUIGBÓ
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
407721
Y:
4632511
H:
413 m.
Codi Wikipedra:
11979


Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
De  falsa cúpula 
Elements :

Porta:
En la façana Est


Centrada


Llinda plana
Finestres:
Finestre en mur Nord
Elements funcionals exteriors : 
No 
Elements funcionals interiors : 
No 
Coberta interior :
De  falsa cúpula 
Acabament de la coberta : 
No s'observa 
Cobriment de la coberta: 
vegetació
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra irregular. 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap.Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  irregular
Coberta : 
De  falsa cúpula 
Paviment interior :
Terra
Tècnica constructiva :
Pedra en sec i coberta de falsa cúpula 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enderro parcial de la coberta 
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçats Est i Sud
Alçat Sud
Coberta
Coberta
Alçat Est i Nord
Finestre mur Nord
Interior mur Oest
Interior mur Oest i Nord

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada