divendres, 29 de novembre del 2019

P08Pa133-002 - BARRACA

BARRACA P08Pa133-002
Identificador: P08Pa133-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Soler - Cabrianes
Polígon: 08
Parcel·la: 133
Ref. cadastral: 08190A008001330000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409551
Y: 4628985
H: 316
Codi wikipedra: 20.850
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al mig d'un camp
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca, en una fase posterior s'han rejuntat amb morter de calç.
Coberta: Amb bigues de fusta i llates de fusta, doblat de rajoles i teules. Totalment enrunada
Porta: De llinda plana , orientada a Sud
Finestes: Una en cada façana,  orientades a Sud, Est, Nord i Oest.
Elements exteriors: Una petita cisterna en la cantonada Nord-Oest
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Parament: Pedra seca , posteriorment rejuntada amb morter de calç.
Coberta: Bigues i llates de fusta , doblat de rajola i teules
Pavimet: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta
Reformes i ampliacions : No
Alçat Sud
Cantonada Sud-Est
Alçat Est
Cantonada Nord-Est
Alçát Nord
Cantonada Nord- Oest
Alçat Oest
Cisterna cantonada Nord-Oest
Cisterna cantonada Nord-Oest
Cantonada Sud-Oest

dilluns, 25 de novembre del 2019

P09Pa024-001 - BARRACA

BARRACA P09Pa024-001
Identificador: P09Pa024-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent 
Comarca: Bages 
Zona : Fucimanya
Polígon: 09
Parcel·la: 024
Ref. cadastral: 08190A009000240000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 412624
Y: 4630100
H: 370
Codi Wikipedra: 20.842
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Irregular amb pendent
Ubicacióen relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: De falsa cùpula, construida amb lloses de pedra seca, enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud-Oest.
Finestres: Una,  orientada a Sud.
Elements exterior: Resta de ràfec de la coberta.
Elements interior: Cap element interior.
Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: De pedra seca i pedruscall.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Totalment esfondrada.
Reformes i ampliacions: No
Alçat Sud-Est
Alçat Sud
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Oest
Alçat Nord-Est
Detall exterior coberta
Detall exterior coberta
Detall murs
Interior murs
Interior murs
 

dilluns, 4 de novembre del 2019

P08Pa082-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa082-001
Identificador: P08Pa082-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Cal Mateu
Polígon: 08
Parcel·la: 082
Ref. cadastral: 08190A008000820000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410742
Y: 4629853
H: 399
codi Wikipedra: 20.765
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al dins d'un camp de conreu, resultant d'una rompuda recent.
Terreny: Amb forta pendent, la roturació del terreny ha eliminat algunes feixes de pedra seca .
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs : De pedra seca.
Coberta: De falsa cùpula ,construida amb lloses de pedra seca
Porta : De llinda plana, orientada a Sud
Finestres: No s'observa cap finestra
Elements exterios : Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta : Pedra seca, pedruscall, terra i vegetació
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: La coberta amenaça esfondrament.
Reformes i ampliacions : No


dissabte, 2 de novembre del 2019

P08Pa198-001 - POU

POU P08Pa198-001
Identificador: P08Pa198-001
Tipus de construcció: Pou
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Cal Caticó- Cabrianes
Ref. cadastral: 08190A008001980000PR
Polígon: 08
Parcel·la: 198
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409801
Y: 4628090
H: 281
Codi Wikipedra: 948