dilluns, 17 d’abril del 2017

BARRACA P08Pa033-005
Identificador : P08Pa033-005
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A008000330000PF
Polígon : 08
Parcel·la : 033
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:409124
Y:4630823
H:376
Codi Wikipedra : 15.164
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc,  al  costat del camí d'accès al repetidor del Serrat del Xipell.
Terreny : Amb lleugera pendent en direcció al bosc
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra i altres barraques properes
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra seca.
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Nord-Oest, enrunada
Finestres : No es conserven
Elements exteriors : No es conserven
Elements interiors : No es conserven
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : Terra
Incripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total

BARRACA P05Pa037-001
Identificador : P05Pa037-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A005000370000PT
Polígon : 05
Parcel·la : 037
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:405883
Y:4626808
H:342
Codi Wikipedra: 15.163
Entorn i amplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc , entre dues roques.
Terreny : Irregular amb pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra, clapers i arneres propers.
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs: De pedra seca, s'aprofita una roca per fer el tancament Sud-Oest
Coberta : De falsa cúpula, de pedra seca
Porta : Orientada a Sud-Est amb llinda plana.
Finestres : No
Elements exteriors : No s'observan.
Elements interiors : No s'observan.
Materials constructius 
Paraments : De pedra seca de tamany i forma irregular.
Coberta : De pedra seca, i pedruscall.
Paviment : Terra
Inscripcions : No
Estat de conservació: Petits enderrocs en les cantonades  Nord i Est.
Alçat Sud-Est

Alçat Sud-Est

Cantonada Est

Cantonada Est

Alçat Nord-Est i coberta 

Coberta 

Alçat Nord-Oest

Cantonada Nord

Vista Est

Claper i arnera propers

diumenge, 16 d’abril del 2017

BARRACA P08Pa037-006
Identificador : P08Pa037-006
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A008000370000PR
Polígon : 08
Parcel·la : 037
Coordenades UTM34N-ETRS89
X:409818
Y:4630279
H:486
Codi Wikipedra: 15.146
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Irregular amb forta pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Trapezoidal
Murs : De pedra seca
Coberta : De falsa cúpula, enrunada
Porta : Orientada a Sud-Oest amb llinda plana
Finestres : Una de petita en el mur Nord-Oest
Elements exteriors : Ràfec perimetral de coberta
Elements interiors : Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments : De pedra seca de tamany irregular
Coberta : De pedra seca, enrunada
Paviment : Terra
Inscripcions :  No
Estat de conservació : Enderroc parcial de la coberta , els murs es troben en bones condicions.
Alçat Sud-Oest

Alçat Nord-Oest

Alçat Nord-Est

Alçat Sud-Est

Exterior coberta

Cantonada Nord

Cantonada Nord

Detall de la porta 

Interior mur Nord- Oest

Interior coberta

Interior mur Nord-Est

Detall interior finestra mur Nord-OestBARRACA P12Pa056-001
Identificador : P12Pa056-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A012000560000PZ
Polígon : 12
Parcel·la : 056
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:408706
Y:4632501
H:307
Codi Wikipedra: 15.145
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Irregular amb molta pendendent
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers.
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Trapezoidal
Murs : De pedra seca, el mur Oest aprofita part de l'estrat rocos
Coberta : De falsa cùpula de pedra seca
Porta : Orientada a l'Est de llinda plana
Finestres : No
Elements exteriors : Ràfec perimetral de coberta
Elements interiors : fornícula sobre la porta i en el mur Oest
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta :  Pedra seca , terra i vegetació
Paviment : Estrat rocos
Inscripcions : No
Estat de conservació : Bon estat de conservació tot i que s'han produit esllavissades de roques per sobre d'ella.
Alçat Sud

Coberta

Coberta

Alçats Est i Nord

Detall del recolçament sobre la roca

Alçat Est

Fornícula interior sobre la porta 

Fornícula interior en el mur Oest

Detall interior de la coberta

BARRACA P05Pa025-002
Identificador : P05Pa025-002
Tipus de construcció : Barraca

Situació
Dades cadastrals:
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A005000250000PH
Polígon : 05
Parcel·la : 025
Coordenades UTM31N-ETRS89
X:405674
Y:4627286
H:394
Codi Wikipedra: 15.144
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Irregular amb molta pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Trapezoidal
Murs : De pedra seca de tamany irregular, amb alguns blocs molt grossos.
Coberta : De falsa cúpula de pedra seca
Porta : Orientada a Sud, de llinda plana
Finestres: No
Elements exteriors: Ràfec perimetral de coberta
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : De pedra seca i pedruscall
Paviment : Terra
Inscripcions : No
Estat de consevació : Enderrocs parcial en el mur Sud i Est.
Alçats Oest i Sud

Alçat Sud

Alçat Est

Exterior coberta

Exterior coberta 

Interior cantonada Nord-Est


Interior mur Est