diumenge, 25 de juliol del 2021

P14Pa016-001 - CAMÍ

CAMÍ  P14Pa016-001
Identificador: P14Pa016-001
Tipus de construcció: Camí 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: el Pal
Polígon:  14
Parcel·la: 016
Ref.cadastral: 08190A014000160000PY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408359
Y: 4632541
H: 354
Codi Wikipedra: 355

Camí de Sallent a Serra-sanç
Inici 
X: 408411
Y: 4632394
H: 330
Final 
X: 408245
Y: 4632485
H: 379Vol de 1956

Minuta municipal de 1920


dissabte, 24 de juliol del 2021

P10Pa003-001 - CAMÍ

CAMÍ  P10Pa003-001
Identificador: P10Pa003-001
Tipus de construcció: Camí


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Mas de Sant Pere
Polígon:  10
Parcel·la: 003
Ref.cadastral: 08190A010000030000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410610
Y: 4632736
H: 498
Codi Wikipedra: 354

Camí de Sallent a Avinyó.
Inici 
X: 410507
Y: 4632714
H: 496
Final 
X: 410687
Y: 4632749
H: 502Superposició topogràfic actual amb ortofoto del vol de 1956

Vol de 1956

Minuta municipal de 1920

Secció de l'antic camí de Sallent a Avinyó.
Aquest tram situat aprop del mas de Sant Pere, s'ha conservat tot i el trasllat del camí al nord.
La secció de l'antic camí es troba totalment ocupada per la vegetació.

Camí actual al Nort de la secció de l'antic camí


Albelló de desguàs del camí

Albelló de desguàs del camí

Albelló de desguàs del camí

Secció del camí tradicional ocupat per la vegetació

Secció del camí tradicional ocupat per la vegetació


dissabte, 17 de juliol del 2021

P08Pa120-006 - BARRACA

BARRACA   P08Pa120-006
Identificador: P08Pa120-006
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Mallola - Granges del Feliu
Polígon:08
Parcel·la: 120
Ref. cadastral: 08190A0080012000000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409105
Y: 4629326
H: 310
Codi Wikipedra:  24.429
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge dins d'un camp.
Terreny: Relativament pla, adossada al marge. 
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques , marges i forn de calç propers.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació, parcialment enrunada.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Una finestra orientada a l'Oest i a l'Est.
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta.
Elements interiors: Cocó en el mur Nord i Cocó en el mur Est. Fornícula sobre la porta i  dues en el mur Est .

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Important enderrocs en els murs Oest i en la coberta.
Reformes i ampliacions: No.