diumenge, 18 de setembre del 2016

BARRACA P13Pa051-005
Identificador : P13Pa051-005
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades Cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000510000PF
Pol. 13
Par. 051
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 408005
Y: 4632450
H: 416
Codi Wikipedra : 13672
Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Emvoltada de vegetació arbustiva.
Terreny : Irregular
Ubicació en relació a altres construccions : Marges i parets de pedra seca i clapers propers.
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva :
Planta : Irregular, formada per dos cosos diferenciats.
Murs : De pedra seca de tamany irregular.
Coberta : Una part de falsa cúpula, de pedra seca enrunada, i l'altre de falsa volta de pedra seca també enrunada.
Porta : Orientada a Sud-Oest.
Finestres : Una de petita orientada a Sud-Est.
Elements exteriors : Dos pilars adossats a la façana Sud-Oest, de funció desconeguda.
Elements interiors : Diverses fornícules en el mur Nord-Est.
Materials constructius 
Paraments : De pedra seca de mida irregular, encastada en un marge de pedra seca.
Coberta : Enrunada.
Paviment : Tapat per l'enderroc de la coberta .
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta i parcial dels paraments.
Reformes i ampliacions : Cap.
Alçat Sud-Oest

Alçat Nord-Oest
Detall de graons en el mur
Vista coberta
Alçat Sud-Est
Vists cenital
Detall graons mur
Alçat Sud-Est
Vista interior

Detall mur Nord-Est
Fornícula en la base del mur Nord-Est
Interior fornícula
Vista cobertadissabte, 17 de setembre del 2016

BARRACA P13Pa051-004
Identificador : P13Pa051-004
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000510000PF
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 407820
Y: 4632274
H: 391
Codi Wikipedra: 13671
Entorn i emplaçament:
Apritament del sòl : Dins el bosc i envoldada de vegetació arbustiva
Terreny : Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques i marges propers
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva : 
Planta : Circular
Murs : De pedra seca de tamany irregular
Coberta : De falsa cúpula, enrunada.
Porta : Orientada a Sud-Oest, amb llinda plana.
Finestres : Dues de  petites orientades  a Sud-Est. i a Nord-Oest
Elements exteriors : Cap.
Elements interiors : Fornícula sobre la porta.
Materials constructius
Paraments : De pedra seca de mida irregular, parcialment enrunats.
Coberta : Enrunada.
Paviment : Tapat per l'enderroc de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta i parcial dels murs.
Reformes i ampliacions : Cap

dimarts, 13 de setembre del 2016

BARRACA P13Pa051-003
Identificador : P13Pa051-003
Tipus de construcció : Barraca
Situació 
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000510000PF
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 407918
Y: 4632479
H: 393
Codi Wikipedra : 13670
Entorn i emplaçament :
Aprofitament del sòl : Situada en el marge d'un camp de conreu.
Terreny : Pla, prop d'un marge.
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva :
Planta : Circular
Murs : De pedra seca , de tamany irregular.
Coberta : De falsa cúpula
Porta : Orientada a Sud.
Finestres : Una de petita orientada a Oest
Elements exteriors : Ràfec de coberta
Elements interiors : Cap
Materials constructius
Paraments : De pedra seca de mida irregular
Coberta : De falsa cúpula amb pedra seca
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bó, tot i que s'aprecia algun incipient despreniment interior i exterior .
Reformes i ampliacions : Cap.
Alçat Sud
Alçat Oest
Alçat Oest
Alçat Nord
Exterior coberta
Detall del caramull de la coberta
Alçat Sud-Est
Detall esterior porta i ràfec coberta
Detall llinda
Interior coberta
Detall interior , murs
Detall interior , murs i terra

BARRACA  P10 Pa029-012
Identificador : P10Pa029-012
Tipus de contrucció: Barraca
Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A010000290000PD
Polígon : 10
Parcel·la : 029
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410782
Y: 4631624
H: 438
Codi Wukipedra: 13669
Entorn i emplaçament:
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Irregular
Ubicació en relació a altres contruccions : Barraques i marges propers i un amagatall de marge a tocar.
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva:
Planta : Circular
Murs : De pedra seca, tamany irregular , suplementats pel que sembla un sòcol de contrafort.
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Est
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interior : S'observa el que sembla una xemeneia  enpotrada en el mur.
Materials constructius
Paraments : De pedra seca .
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa, tapat per la coberta enrunada
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enrunada
Reformes i ampliacions : Construcció adosada al mur Sud.Amagatall propier vinculat.
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410761
Y: 4631641
H: 440