divendres, 23 de juny del 2023

P13Pa076-002 - BARRACA

BARRACA P13Pa076-001
Identificador :  P13Pa076-001
Tipus de construcció : Barraca


Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Zona: el Pal
Ref. Cadastral : 08190A013000760000PQ
Pol. 13
Par. 076
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 408142
Y: 4632031
H: 331
Codi Wikipedra: 28.391
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Al mitg d'un camp
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera
Funció constructiva : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangulat
Murs : De pedra seca de tamany irregular ( desapareguts)
Coberta : Bigues de fusta, lloses, i terra. (desapareguda)
Porta : Orientada a Sud
Finestres : -
Elements exteriors : -
Elements interiors : -

Materials constructius
Paraments : De pedra seca de mida irregular (desapareguts)
Coberta : Bigues de fusta, lloses, i terra. (desapareguda)
Paviment : -
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Construcció desapareguda l'any 2016.
Reformes i ampliacions : Cap


Hortofoto de l'any 2015, últim en que s'observa la construcció , l'any 2016 es va fer desapareixer.

dissabte, 17 de juny del 2023

P08Pa095-005 - BARRACA

BARRACA P08Pa095-001
Identificador: P08Pa095-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serrat del Catiu
Polígon: 08
Parcel·la: 095
Ref. cadastral: 08190A008000950000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409402
Y: 4629600
H: 425
Codi Wikipedra: 28.376
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marge de pedra proper
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadradar
Murs: De pedra seca, totalment  enrunats
Coberta:  Totalment enrunada
Porta: No es conserva, orientada a Oest.
Finestres: Es conserven una en el mur Nord i una altra en el mur Est.
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Totalment enrunada
Paviment: No s'observa.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total .
Reformes i ampliacions: NoP08Pa117-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa117-001
Identificador : P08Pa117-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Mallola
Polígon: 08
Parcel·la: 117
Ref. cadastral:  08190A008001170000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408893
Y: 4629229
H: 259
Codi Wikipedra:  28.375Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona conreus de regadiu, en un marge a tocar del bosc.
Terreny: Pla a tocar de una zona en pendent.
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs : De pedra seca.
Coberta: De falsa cupula.
Porta: Orientada a Oest.
Finestres: Cap.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: De pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Interior tancat amb una porta, no s'observa.
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Bon estat de conservació.

P12Pa041-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa041-002
Identificador : P12Pa041-002
Tipus de construcció : Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Font
Polígon: 12
Parcel·la: 041
Ref. cadastral:  08190A012000410000PT
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409483
Y: 4635426
H: 368
Codi Wikipedra: 28.374

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa, en un marge sota una zona de conreu.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions: Propera a la masia de la Font.
Funció: Habitacle pel treballador, aixopluc 
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs : De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: Roca natural que forma una bauma.
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: Construcció en una bauma.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial.
Reformes i ampliacions: Nodimecres, 14 de juny del 2023

P12Pa034-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa034-001
Identificador: P12Pa034-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Vilaseca
Polígon: 12
Parcel·la: 034
Ref. cadastral:  08190A012000340000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409636
Y: 4635672
H: 379
Codi Wikipedra:  28.373
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa entre camps.
Terreny: Irregular amb una mica pendents
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs : De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: Enrunada
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: Totalment enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Enderroc total