diumenge, 27 de gener del 2019

BAUMA OBRADA P12Pa059-001
Identificador: P12Pa059-001
Tipus de construcció: Aixopluc, bauma
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona: Riu Cornet
Polígon: 12
Parcel·la: 059
Ref. cadastral: 08190A012000590000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408516
Y: 4632425
H: 314
Codi Wikipedra: 18.940
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situda en el marge d'un zona plana utilitzada com a hort al costat d'un torrent
Terreny: En pendent
Ubicació en relació a altres construccions: Marge de pedra seca
Funció: Aixopluc
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca
Coberta: Pedra natural, s'aprofita una bauma
Porta: Orienta a Sud
Finestres: Cap
Elements exteriors: Cap
Elements interiors: Cap
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Aprofita una bauma
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Bo.

BARRACA P08Pa064-002
Identificador:  P08Pa064-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Costes de Vilassoleiat
Polígon: 08
Parcel·la: 064
Ref. cadastral: 08190A008000640000PT
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411960
Y: 4629749
H: 379
Codi Wikipedra: 18.932
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Irregular, amb pendent
Ubicació en relació a atres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca i terra
Porta: De llinda plana orientada a Sud
Finestres: Una de petita en el mur Sud
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Una fornícula en el mur Oest i una altra sobre la porta
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca, pedruscall i terra
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Perfecte estat.
Vista Sud-Est
Vista Sud-Oest
Alçat Sud
Alçat oest
Vista Nord-Oest
Vista Nord, coberta
Vista Nord- Est
Detall de graons en la cantonada Sud-Oest
Cantonda Sud-Est detall ràfec coberta
Detall fonícula sobre la porta
Detall interior coberta
Interior mur Est
Interior mur Oest


BARRACA P08Pa060-001
Identificador: P08Pa060-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Costes de Vilassoleiat
Polígon: 08
Parcel·la: 060
Ref. Cadastral: 08190A008000600000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 412242
Y: 4629706
H: 357
Codi Wikipedra: 18.933

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Relativament pla amb feixes
Ubicació en relació a altres construccions: Marges de pedra seca associats
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca,  i terra.
Porta: De llinda plana orientada a Sud-Est
Finestres: Cap
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la  coberta.  Graons per superar el marge.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca, peduscall i terra
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Perfecte estat.
Vista Est
Alçat Sud-Est
Vista Sud
Detall graons en el mur associat
Vista Nord
Vista Nord-Est
Vista Nord-Oest
Detall exterior coberta
Detall interior coberta
Detall interior

dimecres, 23 de gener del 2019

BARRACA P08Pa092-006
Identificador : P08Pa092-006
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Mallola-La Carrera
Polígon: 08
Parcel·la: 092
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409243
Y: 4629484
H: 353
Codi Wikipedra: 18.901

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situat dins del bosc, en antigues feixes ocupades encara per oliveres.
Terreny: En pendent, aterrassat per parets de pedra seca.
Ubicació en relació a altres construccions: Parests de pedra seca, alguna barraca propera i algun forn de calç també proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta i lloses, enrunada.
Porta: De llinda plana orientada a Sud-Oest
Finestres: No
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Bigues de fusta i lloses, enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta i per sediments
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc totalBARRACA P08Pa092-005
Identificador: P08Pa092-005
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Mallola - La Carrera
Polígon: 08
Parcel·la: 092
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409386
Y: 4629438
H: 366
Codi Wikipedra: 18.900
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situat dins del bosc, en antigues feixes ocupades encara per oliveres.
Terreny: En pendent, aterrassat per parets de pedra seca.
Ubicació en relació a altres construccions: Parests de pedra seca, alguna barraca propera i algun forn de calç també proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula , enrunada
Porta: De llinda plana orientada a Sud
Finestres: S'observen una en el mur Oest i una altra en el mur Est.
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total
Alçat Sud
Alçat Est
Cantonada Nord-Est
Cantonada Nord-Oest
Alçat Oest
Vista Nord