diumenge, 21 d’agost del 2016

BARRACA P13Pa101-001
Identificador : P13Pa101-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013001010000PW
Polígon : 13
Parcel·la : 101
Coordenades UTM31NETRS89
X : 407583
Y : 4631846
H : 305
Codi Wikipedra : 13577
Entorn i emplaçament :
Aprofitament del sòl : Camp de conreu de secà
Terreny : Pla, prop d'un marge
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques properes
Funció: Habitacle del treballador
Tipologia constructiva :
Planta : Rectangular.
Murs : De pedra seca , de tamany irregular
Coberta : Bigues de fusta i lloses de pedra i terra.
Porta : Orientada a Sud-Oest
Finestres : No s'observen, tot i que sembla que en els murs Sud-Est i Nord-Oest han estat tapades.
Elements Exteriors : Ràfec de pedra a la coberta, en totes les façanes.
Elements Interiors : Fornicules en murs Sud-Oest , i el que sembla antigues finestres en els murs      Sud-Est i  Nord- Oest. Xemeneia en la cantonada Nord-Est.
Materials constructius 
Paraments : De pedra seca. Les façanes exteriors han estat arrebossades.
Coberta : Bogues de fusta, lloses de pedra i terra.
Paviment : Terra.
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bo
Reformes i ampliacions : Arrebossat de parets exteriors. Sobre la coberta s'han col·locat plaques de fibrociment, el que segurament ha facilitat la seva conservació fins avui.
Detall xemeneia
Detall xemeneia
Detall xemeneia


Fornicula interior. Antiga finestra?
BARRACA P13Pa100-001
Identificador : P13Pa100-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Casdastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013001000000PH
Pológon : 13
Parcel·la :100
Coordenades UTM31N-ETRS89
X : 407655
Y : 4631875
H : 307
Codi Wikipedra: 13576
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Camps de conreu de secà.
Terreny : pla
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques properes
Funció : habitacle del treballador
Tipologia construtiva : 
Planta : Quadrada, barràca margera .
Murs : De pedra irregular
Coberta :  De falsa cúpula de pedra seca
Porta :  Orientada a l'Est
Finestres : No
Elements exteriors : Ràfec en la façana Est.
Elements interiors : No
Materials constructius 
Paraments : De pedra seca de mides irregulars
Coberta : Falsa cúpula de pedra seca coberta amb terra.
Paviment : terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bo, amb un petit enderroc exterior.
Reformes i ampliacions : Cap.
Alçat Est
Alçat Est
Vista Nord-Est
Vista Nord-Oest
Vista Oest
Vista Sud-Est
Vista Sud-Est
Alçat Est
Detall de fixació de l'antiga porta
Llinda de la porta i fràfec de la coberta

dimecres, 3 d’agost del 2016

BARRACA P10Pa029-011
Identificador : P10Pa029-011
Tipus de construcció : Barraca

Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A010000290000PD
Polígon : 10
Parcel·la : 029
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410913
Y: 4631695
H: 484
Codi Wikipedra :  13.534

Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny: Iregular en pendent
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra i altres barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Quadrada
Murs : De pedra irregular, enrunats
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Sud-Est, enrunada
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen

Materials constructius 
Paraments : De pedra de mida irregular, enrunats
Coberta : Enrunada
Paviment : De terra , tapat per l'enderroc de la construcció
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total
Reformes i ampliacions : Cap
Alçat Nord-Oest
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Est interior

Porta alçat Sud-Est