dilluns, 25 d’abril del 2022

P13Pa012-001 - MUR

MUR  P13Pa012-001
Identificador : P13Pa012-001
Tipus de construcció: Mur


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serrasans
Polígon: 13
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A013000120000PQ
Coordenades UTM31N-ETRS89
Mur.
Inici.
X: 408328
Y: 4633619
H: 424
Final.
X: 408320
Y: 4633615
H: 424
Codi Wikipedra:  458
Alçada del mur : entre 0,50 i 1,00 metres
Tipus de mur:  Mur de delimitació d'una finca
Longitud aproximada: 330 metres.
P14Pa001-002 - MUR

MUR  P14Pa001-001
Identificador : P14Pa001-001
Tipus de construcció: Mur


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Els Plans
Polígon: 14
Parcel·la: 001
Ref. cadastral: 08190A014000010000PD
Coordenades UTM31N-ETRS89
Mur.
Inici.
X: 408943
Y: 4636098
H: 406
Final.
X: 408953
Y: 4636050
H: 405
Codi Wikipedra:  459
Alçada del mur : entre 0,50 i 1,70 metres
Tipus de mur:  Mur de marge, abancalament.
Longitud aproximada: 60 metres.


dimecres, 20 d’abril del 2022

P12Pa046-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa046-002
Identificador: P12Pa046-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 046
Ref. cadastral: 08190A012000460000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409181
Y: 4633561
H: 310
Codi Wikipedra:  26.054
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada, amb construcció adossada per tancar el matxo.
Murs: De pedra seca, parcialment enderrocats. 
Coberta: Coberta de falsa cúpula de pedra seca, la construcció adossada teulada de bigues de fusta, lloses de pedra , totalment enrunada.
Porta: Orientada a Est
Finestres: Una en la façana Sud, en la paret que separa la construcció principal i l'annex del matxo.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors: Cap. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De pedra seca, terra i vegetació, la construcció annexa, de bigues de fusta, lloses i terra. Totalment enrunada.
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat de la construcció principal.
Reformes i ampliacions: No