dimecres, 13 de març del 2019

P13Pa002-002 - BARRACA

BARRACA P13Pa002-002
Identificador: P13Pa002-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serra-sanç
Polígon: 13
Parcel·la: 002
Ref. cadastral: 08190A013000020000PV
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408333
Y: 4633733
H: 427
Codi Wikipedra: 19.365

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, al costat d'un camí
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca i marges de pedra seca.
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta: No s'observa, totalment enrunada
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: No es conserva, totalment enrunada
Paviment: Tapat per l'enderroc de la construcció
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Totalment enrunadaBARRACA P10Pa030-002
Identificador: P10Pa030-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Sant martí
Polígon: 10
Parcel·la: 030
Ref. cadastral: 08190A010000300000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411320
Y: 4632041
H: 532
Codi Wikipedra: 19.366
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny:Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca, enrunats
Coberta: De pedra seca, enrunada
Portal: No es conserva
Finestres :  No es conserven
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven
Materials constructius
Paraments:  Pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: No es conserv, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa.
Inscripcions: Cap.
Estat de conservació: Totalment enrunada.divendres, 8 de març del 2019

BARRACA P10Pa030-001
Identificador: P10Pa030-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Sant Martí
Polígon: 10
Parcel·la: 030
Ref. cadastral: 08190A010000300000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411319
Y: 4632086
H: 543
Codi Wikipedra: 3137

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Irregular, en pendent
Ubicació en relació a altres construccions: Marges de pedra seca en la zona
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca
Coberta: Totalment enrunada
Porta: Orientada a Sud
Finestres : No es conserven
Elements exteriors:  No es conserven
Elements interiors: No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta:  No es conserva, totalment enrunada
Paviement: Construida sobre una capa de roca caliça.
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Totalment enrunadaBARRACA P04Pa024-001
Identificador: P04Pa024-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Terradelles
Polígon: 04
Parcel·la: 024
Ref. cadastral: 08190A004000240000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407998
Y: 4626959
H: 278
Codi wikipedra:  3136
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada entre camps de conreus de secà.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: A dues aigues, amb bigues de fusta, lloses i terra. Totalment enrunada
Porta: De llinda plana ama tres troncs. Orietada a Est.
Finestres: Cap
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments:  Pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses, terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Coberta totalment enrunada, murs de la cantonada Nord-Est enrunats.

Alçat Sud
Alçat Est
Detall llinda porta
Cantonda Nord-Est
Alçat Nord
Alçat Oest
Cantonada Sud-Oest
Cantonda Sur-Est