divendres, 20 d’octubre del 2023

P05Pa045-003 - BARRACA

BARRACA  P05Pa045-003
Identificador: P05Pa045-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Sant Ponç
Ref. cadastral : 08190A005000450000PR
Polígon: 05
Parcel·la: 045
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406591
Y: 4626416
H: 313
Codi Wikipedra: 28.754
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc propera a un camp.
Terreny: Irregular .
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers, i una cisterna.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta:  De lllinda plana, orientada a al Sud
Finestres: No. 
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca i terra.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat amb algun petit enderroc a la coverta. La construcció es troba en perill per moviments de terra que es duen a terme al costat.
Reformes i ampliacions: No
dijous, 10 d’agost del 2023

P10Pa003-002 - BARRACA

BARRACA P10Pa003-002
Identificador: P10Pa003-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Mas de Sant Pere
Polígon:  10
Parcel·la: 003
Ref.cadastral: 08190A010000030000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410812
Y: 4632570
H: 479
Codi Wikipedra: 28.511
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, sota el Mas de Sant Pere, a tocar de la capçalera de la rasa de la Riereta.
Terreny:Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca i marges  propers. 
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enrunada.
Portal: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres :  Una en el mur Est.
Elements exteriors: Restes de ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornícula en la cantonada Nord-Oest.


Materials constructius
Paraments:  Pedra seca, .
Coberta: No es conserva, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs de la coberta.
Inscripcions: Cap.
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta.

Cantonada Sud-Est

Alçat Sud

Alçat Est

Cantonada Nord-Est

Detall coberta, cantonada Nord-Est

Detall coberta, alçat Nord

Detall coberta enrunada

Interior mur Sud

Alçat Oest

Detall ràfec coberta

Alçat interior mur Nord


diumenge, 30 de juliol del 2023

P08Pa037-019 - BARRACA

BARRACA P08Pa037-019
Identificador: P08Pa037-019
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :  el Solà 
Poligón: 08
Parcel·la : 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409431
Y: 4630547
H: 393
Codi Wikipedra: 28.486
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Zona ocupada per bosc.
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: barraques i marges propers.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Irregular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: No es conserva, totalmenet enderrocada.
Porta: Orientada a Sud-Est
Finestres: Una en el mur Sud-Oest.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: DE pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta.
Reformes i ampliacions: Nodimarts, 18 de juliol del 2023

P08Pa037-018 - BARRACA

BARRACA P08Pa037-018
Identificador: P08Pa037-018
Tipus de construcció: Barraca  


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :  el Solà 
Poligón: 08
Parcel·la : 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409630
Y: 4630469
H: 420
Codi Wikipedra:  28.467
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Zona ocupada per bosc.
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: barraques i marges propers.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada 
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: No es conserva, totalmenet enderrocada.
Porta: Orientada a Nord-Oest
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: S'observa una fornícula en el mur Sud-Est.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: No es conserva, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No