dimarts, 8 d’abril de 2014

P08Pa036-001 - BARRACA

BARRACA P8Pa36-001
Identificador:                        P8Pa36-001
Tipus de construcció :        Barraca


Situació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000360000PK
Polígon:                                                 8
Parcel·la :                                             36
Topònim :                                             Horts del Castell.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           409092
Y:                                                            4630077
H:                                                           362 m.
Codi Wikipedra :                                9527Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Bosc
Terreny:                                                 Terreny en amb feixes ocupades per la vegetació.  

Ubicació en relació a altres construccions.
Adossada a un marge  , amb un aixopluc al marge de pedra  proper .

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                 Quadrada.
Espai :                                                   Unitari.
Murs:                                                    Adossats a un marge .
Coberta :                                              Esfondrada.
Elements :                                            No s’observen.
Porta :                                                   Orientada a l’Oest .
                                                               Muntants verticals.
                                                               Llinda plana.
Finestres:                                            
2 finestres petites .
Orientades a Nord i Sud .
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral malmés.
Elements funcionals interiors :       No s’observen doncs l’interior és ocupat per runa i arbustos .
Coberta Interior:                                Esfondrada.                         
Acabament de la coberta :               Esfondrada.
Cobriment coberta :                           Esfondrada .
Disposició de la pedra del mur:      Irregular, pedres petites i de mides irregulars .
Litologia de l’aparell:                        Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra i aixopluc proper en el mateix marge on hi ha la barracaMaterials constructius:
Paraments :                                        Lloses i pedres irregulars de mides  petites .
Coberta :                                              esfondrada.
Paviment interior :                            No s’observa doncs resta tapat per la runa de la coberta .
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Paraments exteriors en bon estat  i la coberta esfondrada.

Reformes i ampliacions :
Cap.


Alçat Sud

Alçat Oest

Alçat Nord

Porta aixopluc proper

Coberta esfondrada 

Coberta esfondrada , i interior

Aixopluc esfondrat proper

Finestra alçat sud

Porta alçat  oest

Finestra alçat nord
F

diumenge, 16 de març de 2014

P09Pa005-001 - BARRACA

BARRACA P9Pa05-001
Identificador:                        P9Pa05-001
Tipus de construcció :        BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A009000050000PL
Polígon:                                                9
Parcel·la :                                             05
Topònim :                                             Sant Martí.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           410843
Y:                                                            4631503
H:                                                           406 m.
Codi Wikipedra:                                 9420


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Camps de conreu
Terreny:                                                 Topografia irregular, situada al marge d’un camp de conreu.

Ubicació en relació a altres construccions.
Marge d’un camp , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Irregular.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                      De pedra en sec no verticals, aprofitant els desnivell del terreny.
Coberta :                                                Falsa cúpula.
Elements :                                              Fornícules interiors  .
Porta :                                                    En la façana Oest .
                                                                Llinda plana.
Finestres:                                              Façana Sud.
1 de petita
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral.
Elements funcionals interiors :        Fornícules  .
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula.
Acabament coberta :                          No s’observa cap element especial.
Cobriment coberta :                            Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:       Irregular i  discontinua .
Litologia de l’aparell:                         Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                                Lloses i terra  .
Paviment interior :                              Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Deficient  s’han produït esfondraments dels murs exterior, estabilitat greument compromesa.

Reformes i ampliacions :

Cap.

 Alçat Nord

 Alçat Sud

 Detall exterior porta

 Detall exterior finestra mur Sud

Detall fornícules interiors 
Det
Detall interior falsa cúpula

Paisatge exterior

dilluns, 27 de gener de 2014

P09Pa008-001 - BARRACA

BARRACA P9Pa08-001
Identificador:                        P9Pa08-001
Tipus de construcció :        BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A009000080000PM
Polígon:                                                 9
Parcel·la :                                             08
Topònim :                                             Sant Martí.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           410577
Y:                                                            4631303
H:                                                           416 m.
Codi Wikipedra:                                 9374


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Bosc
Terreny:                                                 Topografia irregular, situada al començament d’un fort pendent

Ubicació en relació a altres construccions.
Aïllada , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Circular.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                     De pedra en sec no verticals, tancant-se cap a l’interior a mesura que guanyen          alçada  .
Coberta :                                               Falsa cúpula.
Elements :                                             Fornícules interiors  sobre la porta.
Porta :                                                   En la façana Sud-est .
                                                               Muntants verticals no paral·lels .
                                                               Llinda plana.
Finestres:                                             Façana Nord-oest
1 de petita
Façana Sud-oest .
1 de petita .
                                                               Façana Nord-est.
                                                               1 de petita
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral.
Elements funcionals interiors :        Fornícules sobre la porta .
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula.
Acabament coberta :                          Pedruscall.
Cobriment coberta :                            Pedruscall i  terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:       Irregular i  discontinua .
Litologia de l’aparell:                          Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                         Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Lloses i terra  i pedruscall.
Paviment interior :                             Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Regular, en general bo però la part Nord-est del mur s’ha esfondrat per la seva part exterior.

Reformes i ampliacions :

Cap.

Alçat Sud-est
AA
Alçat Sud-oest

Alçat Nord-oest

Alçat Nord-est

Interior porta i fornícula superior 

Detall interior finestra Nord-est

Detall interior falsa cúpula . 

Detall exterior finestra Sud-oest 

Detall exterior finestra Nord-oest 

Detall coberta.
diumenge, 26 de gener de 2014

P08Pa039-001 - ALBELLÓ

ALBELLÓ  P8Pa39-001
Identificador:                      P8Pa39-001
Tipus de construcció :        AlbellóSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000390000PX
Polígon:                                                8
Parcel·la :                                             39
Topònim :                                             El Solà.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           409444
Y:                                                            4630926
H:                                                           341 m.
Codi Wikipedra :                                 163


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        En terrenys propers vestigis de conreus
Terreny:                                                 Creuament d’un camí

Ubicació en relació a altres construccions.
En terrenys propers s’observen marges de pedra seca

Funció.
Conducció d’aigua de la pluja.   

                                     


Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Lloses planes i terra de cobriment.
Paviment interior :                             Pedra
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
En bon estat de conservació, actualment  no compleix la funció per el que va ser construït doncs l’aigua es canalitzada per el marge del camí amb una rasa fins al proper torrent del Solà.

Reformes i ampliacions :
Cap.
dimarts, 14 de gener de 2014

P08Pa011-002 - BARRACA

BARRACA P08Pa011-002
Identificador:                        P08Pa011-002
Tipus de construcció :          BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000110000PI
Polígon:                                                 8
Parcel·la :                                             11
Topònim :                                             La Querosa
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                            408939
Y:                                                            4631055
H:                                                           346 m.
Codi Wikipedra:                                  9373


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Camps de conreu
Terreny:                                                Pla.
Ubicació en relació a altres construccions.  Aïllada , sense construccions relacionades .
FuncióHabitacle per el treballador                                            
Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Quadrada.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                     De pedra molt regular.
Coberta :                                                Enrunada.
Elements :                                              -
Porta :                                                    En la façana Sud-Oest.
 Adossada a la paret de la façana Nord-Oest.
                                                                Muntants verticals.
                                                                Llinda plana.
Finestres:                                              No s’observen
Elements funcionals exteriors :        Escopidor perimetral.
Elements funcionals interiors :        -
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula, enrunada.
Acabament coberta :                        
Acabament de la coberta :                No s’observa, enrunada.
Cobriment coberta :                           Enrunada,  vestigis de terra amb lliris .
Disposició de la pedra del mur:       Pedra ciclopia molt regular.
Litologia de l’aparell:                         Calcària.
Construccions de pedra en sec associades  .                           Cap.Materials constructius:
Paraments :                                          Pedra ciclopia molt regular.
Coberta :                                                Pedra regular .
Paviment interior :                              No s’observa , tapat per l’enderroc.
Tècnica constructiva :                        Pedra en sec.
Inscripcions :Sobre la llinda de la porta  - (1934)
Estat de conservació:  Molt dolent, la coberta i el mur Nord- Oest estan totalment enrunats la resta de murs s’observen en bondes condicions.
Reformes i ampliacions :Cap.

Alçat Sud-Est

Alçat Nord-Est

Alçat Sud-Oest

Alçat Sud-Oest

Detall interior

Detall interior

Llinda sobre la porta

Detall escopidor perimetral

Lliris de la coberta entre la runa


S'observa que durant l'any 2019 s'han dut a terme moviments de terra en el camp on estava situada que l'han fet desapareixer.

Ortofoto del 2018

Ortofoto del 2020