dimarts, 8 d’abril del 2014

P08Pa036-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa036-003
Identificador : P08Pa036-003
Tipus de construcció :  Barraca


Abans de la restauració 

Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A008000360000PK
Polígon : 08
Parcel·la : 036
Topónim : Castell
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409092
Y: 4630077
H: 362
Codi Wikipedra :9.527


Entorn i Emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny : Aterrassat per marges
Ubicació en relació a altres construccions :  Marges de pedra propers, i adossada a un marge amb un aixopluc proper,  runes del castell medieval.
Funció : Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs : De pedra irregulars , adossada a un marge.
Coberta : De falsa cúpula.
Porta : De llinda plana orientada a Oest.
Finestres : Una de petita en el mur Sud i un altre en el mur Nord.
Elements exteriors : Ràfec perimetral de coberta, caramull.
Elements interiors : Petita fornícula sobre la porta.Croquis anterior a la restauració

Materials constructius
Paraments : De pedra de mida irregular i grans carreus.
Coberta :  Falsa cúpula de pedra seca i recobriment de terra.
Paviment interior : Situada sobre l'estrat rocos.
Inscripcions : Cap
Estat de Conservació : Perfecte estat.
Reformes i ampliacions : Totalment restaurada l'any 2021


Alçat Sud.

Alçat Sud abans de la restauració

Alçat Oest

Alçat Oest abans de la restauració

Alçat Nord

Alçat Nord abans de la restauració


Cantonada Nord-Est

Alçat Est i coberta 

Coberta esfondrada abans de la restauració 

Coberta esfondrada , i interior abans de la restauració

Finestra alçat sud abans de la restauració

Porta alçat  oest abans de la restauració

Finestra alçat nord abans de la restauració
F
Cantonada Nord-Oest

Detall ràfec exterior

Interior mur Est

Interior coberta 

Cantonada Sud-Est

Cantonada Sud-Estdiumenge, 16 de març del 2014

P09Pa005-001 - BARRACA

BARRACA P9Pa05-001
Identificador:                        P9Pa05-001
Tipus de construcció :        BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A009000050000PL
Polígon:                                                9
Parcel·la :                                             05
Topònim :                                             Sant Martí.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           410843
Y:                                                            4631503
H:                                                           406 m.
Codi Wikipedra:                                 9420


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Camps de conreu
Terreny:                                                 Topografia irregular, situada al marge d’un camp de conreu.

Ubicació en relació a altres construccions.
Marge d’un camp , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Irregular.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                      De pedra en sec no verticals, aprofitant els desnivell del terreny.
Coberta :                                                Falsa cúpula.
Elements :                                              Fornícules interiors  .
Porta :                                                    En la façana Oest .
                                                                Llinda plana.
Finestres:                                              Façana Sud.
1 de petita
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral.
Elements funcionals interiors :        Fornícules  .
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula.
Acabament coberta :                          No s’observa cap element especial.
Cobriment coberta :                            Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:       Irregular i  discontinua .
Litologia de l’aparell:                         Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                                Lloses i terra  .
Paviment interior :                              Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Deficient  s’han produït esfondraments dels murs exterior, estabilitat greument compromesa.

Reformes i ampliacions :

Cap.

 Alçat Nord

 Alçat Sud

 Detall exterior porta

 Detall exterior finestra mur Sud

Detall fornícules interiors 
Det
Detall interior falsa cúpula

Paisatge exterior

dilluns, 27 de gener del 2014

P09Pa008-001 - BARRACA

BARRACA P9Pa08-001
Identificador:                        P9Pa08-001
Tipus de construcció :        BarracaSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A009000080000PM
Polígon:                                                 9
Parcel·la :                                             08
Topònim :                                             Sant Martí.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           410577
Y:                                                            4631303
H:                                                           416 m.
Codi Wikipedra:                                 9374


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        Bosc
Terreny:                                                 Topografia irregular, situada al començament d’un fort pendent

Ubicació en relació a altres construccions.
Aïllada , sense construccions relacionades , marges de paret de pedra propers.

Funció.
Habitacle per el treballador                                            

Tipologia constructiva.
Planta :                                                  Circular.
Espai :                                                    Unitari.
Murs:                                                     De pedra en sec no verticals, tancant-se cap a l’interior a mesura que guanyen          alçada  .
Coberta :                                               Falsa cúpula.
Elements :                                             Fornícules interiors  sobre la porta.
Porta :                                                   En la façana Sud-est .
                                                               Muntants verticals no paral·lels .
                                                               Llinda plana.
Finestres:                                             Façana Nord-oest
1 de petita
Façana Sud-oest .
1 de petita .
                                                               Façana Nord-est.
                                                               1 de petita
Elements funcionals exteriors :       Escopidor perimetral.
Elements funcionals interiors :        Fornícules sobre la porta .
Coberta Interior:                                 Falsa cúpula.
Acabament coberta :                          Pedruscall.
Cobriment coberta :                            Pedruscall i  terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur:       Irregular i  discontinua .
Litologia de l’aparell:                          Calcària.
Construccions de pedra
en sec associades :                             Marges de pedra propers.Materials constructius:
Paraments :                                         Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Lloses i terra  i pedruscall.
Paviment interior :                             Terra.
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
Regular, en general bo però la part Nord-est del mur s’ha esfondrat per la seva part exterior.

Reformes i ampliacions :

Cap.

Alçat Sud-est
AA
Alçat Sud-oest

Alçat Nord-oest

Alçat Nord-est

Interior porta i fornícula superior 

Detall interior finestra Nord-est

Detall interior falsa cúpula . 

Detall exterior finestra Sud-oest 

Detall exterior finestra Nord-oest 

Detall coberta.
diumenge, 26 de gener del 2014

P08Pa039-001 - ALBELLÓ

ALBELLÓ  P8Pa39-001
Identificador:                      P8Pa39-001
Tipus de construcció :        AlbellóSituació.
Dades cadastrals.
Municipi :                                             Sallent
Comarca:                                              Bages
Ref. Cadastral:                                     08190A008000390000PX
Polígon:                                                8
Parcel·la :                                             39
Topònim :                                             El Solà.
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X:                                                           409444
Y:                                                            4630926
H:                                                           341 m.
Codi Wikipedra :                                 163


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl :                        En terrenys propers vestigis de conreus
Terreny:                                                 Creuament d’un camí

Ubicació en relació a altres construccions.
En terrenys propers s’observen marges de pedra seca

Funció.
Conducció d’aigua de la pluja.   

                                     


Materials constructius:
Paraments :                                          Lloses i pedres irregulars.
Coberta :                                              Lloses planes i terra de cobriment.
Paviment interior :                             Pedra
Tècnica constructiva :                        
Pedra en sec.

Inscripcions :
Cap.

Estat de conservació:
En bon estat de conservació, actualment  no compleix la funció per el que va ser construït doncs l’aigua es canalitzada per el marge del camí amb una rasa fins al proper torrent del Solà.

Reformes i ampliacions :
Cap.