dimecres, 19 de juny del 2019

CISTERNA P16Pa003-002
Identificador: P16Pa003-002
Tipus de construcció: Cisterna
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Prat de Cornet
Polígon: 16
Parcel·la: 003
Ref. cadastral:  08190A016000030000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411872
Y: 4639594
H: 464
Codi Wikipedra:  853
Entorn i emplaçament
Situada dins de l'ambit de la masia de El Prat de Cornet i recollia l'aigua de les construccionsde la zona.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangula
Murs: De pedra seca
Coberta: Bolta de pedra seca
Accés al mur Nord-Est
BARRACA P16Pa003-001
Identificador: P16Pa003-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Prat de Cornet
Polígon: 16
Parcel·la: 003
Ref. cadastral: 08190A016000030000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411804
Y: 4639344
H: 456
Codi Wikipedra: 19.868
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins d'una clapa de bosc, envoltada de camps
Terreny: Amb lleugera pendent, adossada a un marge de pedra
Ubicació en relació a altres construccions : Propera a la masia del Prat de Cornet
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Planta quadrada
Murs : De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca
Porta: Orientada a Sud-Oest, de llinda plana
Finestres: Dues oreintades a Nord-Est i Sud-Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors : Cap
Materials constructius
Paraments: Pedra seca, el mur Nord-Oest aprofita un estrat de tapaç.
Coberta: Pedra seca i terra
Paviment: Terra
Inscripció: Cap
Alçat Sud-Oest
Cantonda Sud
Alçat Sud-Est
Cantonada Est
Alçat Nord-Est
Cantonada Nord, i coberta
Coberta
Alçat Sud-Est
Interior cantonada Est
Interior cantonda Nord
Interior alçat Nord-Oest
Interior cantonada Oest
Interior cantonda Est
Detall interior coberta
Interior cantonda Sud