dilluns, 23 de novembre del 2015


BARRACA P8Pa39-003
Identificador: 
P8Pa39-003
Tipus de construcció
Barraca


Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A008000390000PX
Polígon:
8
Parcel·la :
39
Topònim:
El Solà
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409956
Y:
4631101
H:
388 m
Codi Wikipedra:
11980


Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camp, al límit del bosc
Terreny:
Terreny pla 
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Circular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
De falsa cúpula 
Elements :

Porta:
En la façana Est


Centrada


Llinda plana
Finestres:
Dues de  petites  orientades a nord


Una de petita orientada a Oest


Una de petita orientada a Sur
Elements funcionals exteriors :
Cornisa perimetral 


Banc perimetral
Elements funcionals interiors : 
Banc perimetral
Coberta interior :
Falsa cúpula 
Acabament de la coberta : 
Terra 
Cobriment de la coberta: 
Terra i vegetació, recentment si ha col·locat una làminia de polietilé 
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
CapMaterials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Falsa cúpula 
Paviment interior :
Terra 
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Bo
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Est
Detall interior finestra Nord-Est
Alçat Nord-Est
Exterior finestra Nord-Est
Exterior finestra Oest
Exterior finestra Nord
Alçat Sud
Alçat Sud
Alçar Oest
Detall banc interior
Obertura Sud
Interior coberta
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada