dissabte, 26 de setembre del 2015


BARRACA P8Pa37-003
Identificador: 
P8Pa37-003
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Sud-Oest
Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A008000370000PR
Polígon:
8
Parcel·la :
37
Topònim:
Horts del Castell
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409663
Y:
4630327
H:
443 m
Codi Wikipedra:
11732Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins del bosc propera a un cap de conreu 
Terreny:
Terreny pla 
Ubicació en relació a altres construccions . 
Adossada a un marge
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra molt regulars
Coberta:
De falsa cúpula 
Elements :

Porta:
En la façana Sud-Oest


Centrada


Llinda plana
Finestres:
Una petita en la façana Sud-Est


Una petita en la façana Nord-Est 
Elements funcionals exteriors : 
Cornisa perimetral 
Elements funcionals interiors : 
Fornicula sobre la porta 
Coberta interior :
Falsa cúpula 
Acabament de la coberta : 
Pedra ciclopia molt regular. 
Cobriment de la coberta: 
Terra i vegetació
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses amb grans blocs 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Marge i escala propers Materials constructius:

Paraments : 
Pedra ciclopia molt regular
Coberta : 
Falsa cúpula 
Paviment interior :
Terra 
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Bo
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Detall porta , mur Sud-Oest
Alçat Nord-Oest
Alçat  Sud-Est
Detall de marge proper amb escala
Alçat Nord-Est i coberta
Detall d'acabat de coberta
Detall interior
Detall interior
Detall interior , porta
Detall interior


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada