diumenge, 30 de juliol del 2023

P08Pa037-019 - BARRACA

BARRACA P08Pa037-019
Identificador: P08Pa037-019
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :  el Solà 
Poligón: 08
Parcel·la : 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409431
Y: 4630547
H: 393
Codi Wikipedra: 28.486
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Zona ocupada per bosc.
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: barraques i marges propers.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Irregular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: No es conserva, totalmenet enderrocada.
Porta: Orientada a Sud-Est
Finestres: Una en el mur Sud-Oest.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: DE pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta.
Reformes i ampliacions: Nodimarts, 18 de juliol del 2023

P08Pa037-018 - BARRACA

BARRACA P08Pa037-018
Identificador: P08Pa037-018
Tipus de construcció: Barraca  


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :  el Solà 
Poligón: 08
Parcel·la : 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409630
Y: 4630469
H: 420
Codi Wikipedra:  28.467
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Zona ocupada per bosc.
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: barraques i marges propers.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada 
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: No es conserva, totalmenet enderrocada.
Porta: Orientada a Nord-Oest
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: S'observa una fornícula en el mur Sud-Est.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: No es conserva, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No


diumenge, 2 de juliol del 2023

P01Pa095-001 - BARRACA

BARRACA P01Pa095-001
Identificador : P01Pa095-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Gavarresa
Poligón: 01
Parcel·la : 095
Ref. cadastral: 08190A001000950000PY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410842
Y: 4627706
H: 260
Codi Wikipedra: 24.903
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge al costat d'un camp.
Terreny: Pla, adosada al marge, davant d'un fort pendent.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca, adosada al marge. parcialment enrunats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enrunada.  
Porta: Orientada al Sud-Est.
Finestres: No s'observa cap finestra.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: No s'observa, tapat totalment per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No