dilluns, 8 de juny del 2020

P12Pa027-006 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-006
Identificador : P12Pa027-006
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410535
Y: 4635963
H: 396
Codi Wikipedra:  21.922
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla, aprop d'un camí.
Ubicació en relació a altres construccions : Algun marge i alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula de pedra seca.
Porta:  Orientada a Oest
Finestres: Tres, orientades a Nord, Sud i Est.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta. 
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:  De pedra seca, pedruscall i terra. 
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat de conservació. 
Reformes i ampliacions: No
Detall exterior de la coberta

Interior

Interior 

Detall interior de la coberta

Detall llinda porta
P12Pa027-005 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-005
Identificador : P12Pa027-005
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410550
Y: 4635793
H: 400
Codi Wikipedra:  21.921Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, amb pendent 
Ubicació en relació a altres construccions : Algun marge i alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula de pedra seca, coberta enrunada
Porta:  Orientada a Nord-Oest
Finestres: Quatre, orientades a Dud-Oest, Sud, Sud-Est i Nord-Est.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta 
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:  Pedra, seca, pedruscall i terra, enrunada. 
Paviment: Tapat pels enderrocs de la coberta i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta. 
Reformes i ampliacions: No

dijous, 4 de juny del 2020

P12Pa027-004 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-004
Identificador : P12Pa027-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410310
Y: 4635388
H: 397
Codi Wikipedra:  21.895

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula de pedra seca, totalment enrunada
Porta:  Orientada a Nord-Oest
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  Totalment enrunada, de pedra seca.
Paviment: Tapat pels enderrocs de la coberta i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No