divendres, 29 d’octubre de 2021

P07Pa024-001 - BARRACA

BARRACA P07Pa024-001
Identificador : P07Pa024-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Butjosa 
Polígon: 07
Parcel·la: 024
Ref. cadastral: 08190A007000240000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408035
Y: 4628774
H: 284
Codi Wikipedra:  25.031
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: En una antiga zona de conreus de regadiu, amb l'aigua de la Síquia de Manresa, aprofitada encara parcialment.
Terreny: Relativament pla. 
Ubicació en relació a altres construccions : Construccions properas, alguna de construcció més moderna. Adosa encara conserva les restes d'una construcció de pedra seca actualment enrunada en la seva totalitat llevat d'una part del mur Nord-Oest.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Barraca de planta quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta: Orientada a Sud -Est
Finestres:No s'observen
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: No s'ha pogut entrar doncs la porta està tancada amb un xapa i un cadenat. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:   Pedra seca, i terra.
Paviment: No s'ha pogut accedir a l'interior.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat. ( petit enderroc), la construcció adossada totalment enrunada. 
Reformes i ampliacions: No

P12Pa042-004 - BARRACA

BARRACA P12Pa042-004
Identificador : P12Pa042-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Font 
Polígon: 12
Parcel·la: 042
Ref. cadastral: 08190A012000420000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409135
Y: 4634615
H: 363
Codi Wikipedra:  25.030
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en el marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador i l'animal.
Tipologia constructiva
Planta: De planta quadra, amb unes parets que flanquegen la porta i poden indicar la presencia d'un porxo per deixar el matxo.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula, totalment enrunats.
Porta: Orientada a l'Oest
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:   Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa totalment tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: Nodiumenge, 24 d’octubre de 2021

P12Pa027-015 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-015
Identificador : P12Pa027-015
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410692
Y: 4635741
H: 431
Codi Wikipedra:  25.005
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador i l'animal.
Tipologia constructiva
Planta: Barraca doble, la contrucció principal de planta circular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta: Orientada a Sud i Oest
Finestres:La contrucció principal en te una orientada a l'Oest i l'auxiliar una orientada a Nord. 
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta de la construcció principal.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:   Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila i estrat rocos.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat. ( petit enderroc en la llinda de la contrucció auxiliar) 
Reformes i ampliacions: No