dilluns, 4 de juliol del 2016

BARRACA P10Pa029-006

Identificador : P10Pa029-006
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A010000290000PD
Polígon : 10
Parcel·la : 029
Coordenades UTN31N-ETRS89
X: 410105
Y: 4631784
H: 502
Codi Wikipedra : 13.386
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Marges i pares de pedra seca propers.
Funció : Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada.
Murs :  De pedra irregular, el mur Nord-Oest adossat a un mur ample de pedra seca.
Coberta : De falsa cúpula.
Porta :  De llinda plana , orientada a Sud - Oest
Finestres :  Cap.
Elements exteriors : Ràfec de la coberta, en males condicions .
Elements interiors : Cap.
Materials constructius 
Paraments : De pedra de mida irregular.
Coberta :  De falsa cúpula, parcialment enderrocada , recobriment amb terra i vegetació.
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Coberta parcialment enderrocada, enderrocs parcials del paraments Nord-Est  i Nord-Oest.
Reformes i ampliacions : Cap.
Alçat  Sud-Est
Alçat Nord-Est
Detall coberta
Detall coberta
Detall porta alçat Sud-Oest


Interior coberta

Detall llinda


BARRACA P10Pa029-005

Identificador : P10Pa029-005
Tipus de construcció : Barraca.
Situació 
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A010000290000PD
Polígon : 10
Parcel·la : 029
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410647
Y: 4631726
H: 516
Codi Wikipedra :13.385

Entorn i emplaçament 
Apritament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers.
Funció : Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra irregular, enderrocats
Coberta : Enderrocada
Porta : Orientada a Sud-Est
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius 
Paraments : De pedra de mida irregular
Coberta : Enrunada
Paviment : De terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enrunada.
Reformes i ampliacions : Cap.

BARRACA P10Pa029-004

Identificador : P10Pa029-004
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A010000290000PD
Polígon : 10
Parcel·la : 29
Topónim : Alzinar de Sant Martí
Coordenades UTM31N-ETRS89
X : 410729
Y: 4631859
H : 530
Codi Wikipedra :13.384
Entorn i  emplaçament.
Apritament del sòl : Situada dins el bosc.
Terreny : Terrassa plana en un terreny en pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra seca propers.
Funció : Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva : 
Planta : Circular
Murs: de pedra irregular.
Coberta : De falsa cúpula.
Porta : De llinda plana orientada a Sud.
Finestres : Una de petita orientada a Oest i un altre orientada a Est.
Elements exteriors : Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors : Cap.
Materials constructius: 
Paraments : De pedra de mida irregular.
Coberta : Falsa cúpula i recobriment de pedruscall.
Paviment interior : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Bo, petit enderroc exterior en el mur Oest
Reformes i ampliacions : Cap.
Alçat Sud
Detall llinda
Alçat Est
Alçat Nord
Coberta
Alçat Oest
Enderroc exterior alçat Oest
P08Pa036-003 BARRACA

BARRACA P08Pa036-003

Identificador : P08Pa036-003
Tipus de construcció :  Barraca


Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A008000360000PK
Polígon : 08
Parcel·la : 036
Topónim : Castell
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408888
Y: 4630224
H: 355
Codi Wikipedra :13.383

 
Entorn i Emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny : Aterrassat per marges
Ubicació en relació a altres construccions :  Marges de pedra propers, runes del castell medieval.
Funció : Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra irregular i grans carreus, molt possiblement aprofitats de les construccions properes del castell .
Coberta : De falsa cúpula enderrocada.
Porta : De llinda plana orientada a Sud.
Finestres : Una de petita en el mur Est i un altre en el mur Oest.
Elements exteriors : Ràfec perimetral de coberta.
Elements interiors : Petita fornícula en el mur Nord i un altre en el mur Sud, un coco en el mur Nord i un altre en el mur Est. Materials constructius

Paraments : De pedra de mida irregular i grans carreus, molt possiblement aprofitats de les construccions properes del castell .
Coberta : Enderrocada, falsa cúpula de pedra i recobriment de terra i vegetació
Paviment interior : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de Conservació : Enderroc total de la coberta . Petit enderroc en el mur Oest, la resta del murs en bon estat.
Reformes i ampliacions : Totalment restaurada l'any 2021

Alçats Sud i Est
Alçat Est
Alçat Sud
Alçats Nord i Oest
Alçat Oest
Alçat Nord
Alçats Est i Nord
Exterior finestra mur Est
Detall porta


Detall interior finestra mur Oest
Detall ràfec exterior
Detall llinda porta
Mur i escala proper
Mur i escala proper

L'any 2021 l'Antonio Garcia, l'Eduard Sorribas i el Pep Planas l'han restaurat deixant-la en perfecte estat.

Alçat Sud

Cantonada Sud-Oest

Alçat Oest

Cantonada Nord-Oest

Cantonada Nord-Est

Alçat Est

Cantonada Sud-Est

Mur interior Nord

Cantonada interior Nord-Est

Detall interior coberta

Cantonada interior Sud-Est

Cantonada interior Sud-Oest

Vista de conjunt amb la barraca a la dreta