diumenge, 7 de març del 2021

P08Pa036-007 - CISTERNA

CISTERNA  P08Pa036-007
Identificador: P08Pa036-007
Tipus de construcció: Cisterna


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: el Castell
Ref. cadastral : 08190A008000360000PK
Polígon: 08
Parcel·la: 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408874
Y: 4630208
H: 341
Codi Wikipedra: 1.651
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una feixa al costat d'un mur de pedra.
Terreny: Pla.
Ubicació en relació a altres construccions: Proper a una barraca de pedra seca, codi wikipedra 13.383
Funció: Emmagatzematge d'aigua
Tipologia constructiva
Planta: Circular 
Murs: De pedra seca.dissabte, 6 de març del 2021

P05Pa007-001 - BARRACA

BARRACA   P05Pa007-001
Identificador: P05Pa007-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Ridor - Costes de Valldoria
Polígon:05
Parcel·la: 007
Ref. cadastral: 08190A005000070000PM
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406025
Y: 4629145
H: 396
Codi Wikipedra: 23.500

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins d'una zona boscosa prop de camps, utilitzada com a tancat per un ramat de vaques.
Terreny: Relativament pla 
Ubicació en relació a altres construccions : Algun marge proper i alguna barraca.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, amb petits enderrocs.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Tres, orientades a Nord, Est i Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornicula sobre la porta.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc  en els murs. 
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Est

Alçat Est

Alçat Sud-Est

Alçat Sud-Est

Alçat Sud

Alçat Sud-Oest

Alçat Oest

Alçat Nord-Oest

Alçat Nord

Alçat Nord-EstVista interior mur Nord

Detall interior coberta

Detall interior fornícula sobre la porta

Usuaris de la zona.