dissabte, 30 de desembre del 2017

BARRACA P06Pa345-001
Identifcador: P06Pa345-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Rocaus
Ref. cadastral: 08190A006003450000PI
Polígon: 06
Parcel·la: 345
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407740
Y: 4630710
H: 300
Codi Wikipedra: 16.846
Ortofoto de l'any 2000, anterior a les obres de desdoblament de la C-16

Aquesta barraca va desapareixer dorant les obres de desdoblament de l'Eix del Llobregat C-16 l'any 2003.
La memòria de l'excavació de les barraques de vinya afectades per les obres i realitzada per l'empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L.  sota la direcció tècnica de l'arqueologa Lourdes Moret, aporta la següent informació:
Acceés: La porta es troba encarada al sud, integrada en el marge.
Descripció: Aquesta barraca es localitza, dins la vinya d'en Mallart. Es tracta d'un tipus de barraca de vinya excavada a l'interior de la roca, de planta circular d'uns 2,15 m de diàmetre, que genera un espai útil aproximadament d'uns 3,9 m2.
Té una única obertura a l'exterior que és la porta d'accés de 165x100x55, amb una llinda de pedra de 95x8x75 i un marxapeu consistent en dues pedres allergassades de 10 cm d'ample. Tot el voltant de la porta esta fet de maons i pedres arrebossades amb morter. Hem d'assenyalar que en un d'aquests maons que formen el marc de la porta d'entrada hi veiem gravada la data 1927, això ens pot fer pensar que es tracta de la data de construcció de la barraca; o bé que es tracta del moment en què s'hi porta a terme una reforma o reparació. La porta dóna accés a una mena de corredor de 70x100 excavat en el terreny natural , que ens condueix a l'interior de la barraca.
A l'interior de la barraca hi trobem un banc corregut, d'uns 30x35, tallat en el terreny natural a l'igual que la totalitat de la barraca. S'hi localitza, també , un nivell de terra format per paret caiguda , gang i terra que arriba fins al nivell del banc, i un cop extret, ens ha permès localitzar el nivell d'ús que és el mateix terreny natural. Al damunt d'aquest , just al costat Nord de l'habitacle, s'hi documenta un estrat de 2 cm de cendres que corresponen a una fogaina. El fet que no hi hagi cap finestra petita ni cap forat que permeti la sortida de fum, fa evident que la porta d'accès feia a la vegada de xemeneia. Això explica perquè en el costat septentrional de l'habitacle, el bancal i la paret es mostren una mica ennegrits.
Mesures : Diàmetre : 3,15  Alçana màxima : 2,15
Estat de conservació : Molt bo.
Nivell d'afectació per l'obra: Es troba en el centre de la traça i per tant , si es manté el recorregut actual, resultarà completament colgada per la construcció de la carretera.


Interior
AIXOPLUC P09Pa012-002
Identificador : P09Pa012-002
Tipus de construcció: Aixopluc
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Sant Martí  de Serraïma
Ref. cadastral : 08190A009000120000PO
Polígon: 09
Parcel·la: 012
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411071
Y: 4631203
H: 457
Codi Wikipedra: 16.823
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Antigues feixes en procés de recuperació
Terreny: Pla, aterrasssat.
Ubicació en relació a altres construccions : Feixes de pedra seca situades prop del Mas Santmartí
Funció : Aixopluc
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Lloses de pedra
Porta: Orientada a Nord-Oest
Finestres: Cap
Elements exteriors: Cap
Elements interiors : Cap
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta: Lloses i terra
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: BóBARRACA P13Pa005-001
Identificador: P13Pa005-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Balsareny (Segons la delimitació municipal es troba uns metres dins el terme municipal de Balsareny, tot i que  el cadastre la situa dins d'una finca del municipi de Sallent) .
Comarca: Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000050000PA
Polígon : 13
Parcel·la: 005
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407922
Y: 4633746
H: 420
Codi Wikipedra: 16.801
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions :  parets de pedra i altres barraques
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs : De pedra seca
Coberta : De falsa cúpula, enrunada
Porta : Orientada a Sud
Finestres: Una en el mur Est
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta: De pedra seca,  totalment enrunada
Paviment: De terra, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enderroc total

BARRACA P13Pa049-002
Identificador : P13Pa049-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Pal
Ref. Cadastral : 08190A013000490000PM
Polígon : 13
Parcel·la: 049
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408065
Y: 4632129
H: 366
Codi Wikipedra: 16.800
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada en un terreny arbustiu  i pedragos
Terreny: Amb molta pendent, aprofitant un marge
Ubicació en relació a altres construccions : cap construcció propera
Funció: aixopluc per traballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Amb lloses de pedra
Porta: Llida plana orientada a Sud
Finestres : Cap
Elements exteriors : Cap
Elements interiors : Cap
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta: Grans pedres i pedruscall
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Algun petit enderroc.
Coberta
Alçat Est
Cantonada Sud-Est
Cantonada Sud-Oest
Alçat Sud
Detall interior
Interior mur Est
Interior mur Oest
Alçat mur Oest
FORN DE TEULES  P04Pa036-001
Identificador : P04Pa036-001
Tipus de construcció : Forn de teules
Situació
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Polígon : 04
Parcel·la: 036
Ref. cadastral : 08190A004000360000PR
Coodenades UTM31N-ETRS89
X: 407502
Y: 4626661
H: 281
Codi Wikipedra: 146
Forn d'obra de planta quadrada. Aprofita el desnivell del terreny per fer la boca de cocció a la part inferior.
Molt proper a la masia de la Sala i al torrent del mateix nom. 
Estat de conservació regular i datat aproximadament del segle XIX. 

Afegeix la llegenda
Fogaina o cambra de foc
Fogaina o cambra de foc
Fogaina o cambra de foc
Detall de les xemeneies
Detall d'una xemeneia
Boca de foc
Boca de foc
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Alçat Est
Accés a la cambra de cocció
Cambra de cocció
Alçat Sud
Cantonada Sud-Oest
Cantonada Nord- Oest
Cantonada Sud-Oest
Cambra de cocció
Cambra de cocció
Cambra de cocció