dimarts, 26 de febrer del 2019

BARRACA P13Pa051-007
Identificador: P13Pa051-007
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Fasi - Pla de Puigbó
Polígon: 13
Parcel·la: 051
Ref. cadastral: 08190A013000510000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407805
Y: 4632528
H: 405
Codi Wikipedra: 19.162
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa de forta pendent
Terreny: En pendent
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca  propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enrunada
Porta: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Una orientada a Oest
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors:  No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta
Alçat Oest
Alçat Sud
Vista Sud-Est
Vista Nord
Vista cenital
Vista cenital
Interior mur Nord
Detall exterior finestra
Detall interior finestra

BARRACA P14Pa012-002
Identificador: P14Pa012-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serra-sanç
Polígon: 14
Parcel·la: 012
Ref. cadastral:  08190A014000120000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408572
Y: 4632802
H: 410
Codi Wikipedra: 19.164
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en terreny arbustiu, en el marge d'un camp de conreu de secà
Terreny: Pla, en pendent direcció Nord-Oest
Ubicació en realació a altres construccions:  a uns 100 metres en direcció Nord-Oest hi ha unes tines
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta:  Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra i terra, parcialment enrunada
Porta: De llinda plana, orientada a Sud-Est
Finestres: Una en el mur Nord-Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra , terra.
Paviment: No s'observa tapat per l'enderroc de la coberta i el mur Nord-Oest
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc parcial de la coberta i murs.BARRACA P14Pa008-003
Identificador: P14Pa008-003
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serra-sanç
Polígon: 14
Parcel·la: 008
Ref. cadastral: 08190A014000080000PU
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408956
Y: 4633117
H: 375
Codi wikipedra: 19.163
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc prop d'un antic camí
Terreny: De forta pendent formant feixes
Ubicació en relació a altres construccions: Marges formant feixes
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Poligonal
Murs: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula, totalment enrunada
Porta: De llinda plana, orientada a Sud
Finestres: Una en el mur Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca totalment enrunada
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta i parcial dels murs
Vista cantonada Sud-Oest
Alçat Sud
Vista cantonada Sud-Oest
Alçat Nord
Alçat Est
Alçat Oest
Interior mur Est
Interior cantonada Sud-Est
Detall interior finestra mur Est
BARRACA P12Pa060-001
Identificador: P12Pa060-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastras
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Riu Cornet
Polígon: 12
Parcel·la: 060
Ref. cadastral: 08190A012000600000PU
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408476
Y: 4632299
H: 303
Codi Wikipedra: 19.161
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un terreny erm al costat d'un camí, camps propers
Terreny: Pla al Sud, amb fort pendent al Nord.
Ubicació en relació a altres construccions: Algun marge proper
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Poligonal
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats
Coberta: Falsa cúpula totalment enrunada.
Porta: De llinda plana orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca totalment enrunada.
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta i parcial dels murs