dilluns, 27 de desembre del 2021

P12Pa022-001 - BARRACA

BARRACA P12Pa022-001
Identificador: P12Pa022-001
Tipus de construcció: Barraca o cobert.


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Manivertes.
Poligón: 12
Parcel·la : 022
Ref. cadastral: 08190A012000220000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410452
Y: 4636688
H: 405
Codi Wikipedra: 25.363
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Zona de vegetació herbàcia entre dos camps  prop de la Casa de Manivertes.
Terreny: Relativament Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Propera a la Casa de Manivertes.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Rectangualar.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Totalmenet enderrocada.
Porta: Orientada a Sud.
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: No es conserva, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No

dissabte, 25 de desembre del 2021

P12Pa025-001 - BARRACA

BARRACA P12Pa025-001
Identificador : P12Pa025-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Puig
Polígon: 12
Parcel·la: 025
Ref. cadastral: 08190A012000250000PV
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410704
Y: 4636681
H: 410
Codi Wikipedra: 25.362
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en un marge entre dos camp, aprofitant una bauma de roca. 
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Cap barraca propera. 
Funció. Aixopluc pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: La roca de la bauma.
Porta:  -
Finestres: -
Elements exteriors: -
Elements interiors: -

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: Construcció en una bauma.
Paviment: Terra.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial.
Reformes i ampliacions: No

dimecres, 22 de desembre del 2021

P09Pa026-004 - BARRACA

BARRACA P09Pa026-004
Identificador : P09Pa026-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serrat de l'Hostaler
Polígon: 09
Parcel·la: 026
Ref. cadastral: 08190A009000260000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 413310
Y: 4629613
H: 313
Codi Wikipedra:25.361Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: En pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Barraca de planta quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta: Orientada a Sud 
Finestres: Cap.
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta, semeneia en la part central de la coberta.
Elements interiors: Fornicula sobre la porta.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:   Pedra seca, i terra.
Paviment: Terra.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat.
Reformes i ampliacions: NoP09Pa026-003 - BARRACA

BARRACA P09Pa026-003
Identificador : P09Pa026-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serrat de l'Hostaler
Polígon: 09
Parcel·la: 026
Ref. cadastral: 08190A009000260000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 413196
Y: 4629597
H: 326
Codi Wikipedra:  25.360
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: En pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Barraca de planta rectangular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta: Orientada a Sud 
Finestres: Cap.
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornicula sobre la porta, i coco en el mur Oest.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:   Pedra seca, i terra.
Paviment: Terra.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat.
Reformes i ampliacions: No