diumenge, 31 de juliol del 2022

P13Pa022-001 - ALBELLÓ

ALBELLÓ P13Pa022-001
Identificador : P13Pa022-001
Tipus de construcció: Albelló


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serra-sanç - Font del Sastre
Polígon: 13
Parcel·la: 022
Ref. cadastral: 08190A013000220000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407664
Y: 4632993
H: 313
Codi Wikipedra:  1.794
Entorn i emplaçament 
Albelló que canalitza una rasa que baixa de Serra-sanç, per sobre del qual passa el cami que puja per la baga de la font del Sastre en direcció a Serra-sanç.
ES troba totalment colmatat de sediments, en el su marge esquerra hi ha una gran pedra col·locada de forma vertical amb una anella metàl·lica.
 

P12Pa042-007 - FORN DE CALÇ

FORN DE CALÇ  P05Pa034-004
Identificador: P05Pa034-004
Tipus de construcció: Forn de calç 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Polígon: 12
Parcel·la: 042
Ref. cadastral: 08190A012000420000PF
Zona: Camí de Cornet  - La Font 
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409334
Y: 4635030
H: 371 
Codi Wikipedra: 718
Forn de calç, de planta quadrada, molt proper a la casa de la Font, la neteja forestal que s'ha fet a la finca l'ha deixat al descobert. 
S'observa tot que mitg enrunda la boca de foc a la cara sud, tot i aprofitant el desnivell del terreny. 


P12Pa046-004 - BARRACA

 

BARRACA P12Pa046-004
Identificador : P12Pa046-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Font d'Arola - Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 046
Ref. cadastral: 08190A012000460000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409109
Y: 4633596
H: 340
Codi Wikipedra: 26.379

 


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada en una zona erma al marge d'un camí.
Terreny: De fort pendent. 
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca i marge  proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment  enderrocats, adosada al marge. 
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Porta: Posiblement orientada a Est, no es conserva.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven. 
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Paviment: No s'observa. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total, l'obertura o modificació de cota  d'un camí la va escapçar  .
Reformes i ampliacions: No
P12Pa046-003 - BARRACA

BARRACA P12Pa046-003
Identificador : P12Pa046-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Font d'Arola - Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 046
Ref. cadastral: 08190A012000460000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409088
Y: 4633528
H: 355
Codi Wikipedra:  26.378
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc, adossada a una marge de roca.. 
Terreny: Al límit d'una zona plana i al inici d'un marge de fort pendent.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca i marge  proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment  enderrocats, adosada al marge. 
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Porta: Posiblement orientada a Sud, no es conserva.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven. 
Elements interiors: No es conserven.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total .
Reformes i ampliacions: No

dissabte, 30 de juliol del 2022

P12Pa042-007 - BARRACA

BARRACA P12Pa042-007
Identificador : P12Pa042-007
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Riu Cornet - la Font
Polígon: 12
Parcel·la: 042
Ref. cadastral: 08190A012000420000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409280
Y: 4634604
H: 350
Codi Wikipedra: 26.377
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en un marge, amb molta pendent,  entre dos camps, aprofitant una bauma de roca. 
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: La roca de la bauma .
Porta:  Orientada a l'Est.
Finestres:  Inexistents. 
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors:No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: Construcció en una bauma.
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial.
Reformes i ampliacions: No