diumenge, 24 d’octubre de 2021

P12Pa027-015 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-015
Identificador : P12Pa027-015
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410692
Y: 4635741
H: 431
Codi Wikipedra:  
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador i l'animal.
Tipologia constructiva
Planta: Barraca doble, la contrucció principal de planta circular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta: Orientada a Sud i Oest
Finestres:La contrucció principal en te una orientada a l'Oest i l'auxiliar una orientada a Nord. 
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta de la construcció principal.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:   Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila i estrat rocos.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat. ( petit enderroc en la llinda de la contrucció auxiliar) 
Reformes i ampliacions: No

P05Pa006-003- BARRACA

BARRACA P05Pa006-003
Identificador: P05Pa006-003
Tipus de construcció : Barraca 


Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Zona: Plans de Ridor
Polígon : 05
Parcel·la : 006
Ref. Cadastral : 08190A005000060000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405450
Y: 4628870
H: 386
Codi Wikipedra: 
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques i marges propers.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  No es conserva, totalment enrunada. 
Porta: No es conserva, totalment enderrocada, orientada al Nord.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca.
Paviment: No s'observa totalment tapat per enderrocs de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No

P05Pa006-002- BARRACA

BARRACA P05Pa006-002
Identificador: P05Pa006-002
Tipus de construcció : Barraca 


Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Zona: Plans de Ridor
Polígon : 05
Parcel·la : 006
Ref. Cadastral : 08190A005000060000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405691
Y: 4628889
H: 399
Codi Wikipedra: 
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques i marges propers.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  No es conserva, totalment enrunada. 
Porta: No es conserva, totalment enderrocada, orientada al Nord.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: Coco en el mur Sud.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca.
Paviment: No s'observa totalment tapat per enderrocs de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No