dimarts, 27 d’abril del 2021

P12Pa9016-002 - RESCLOSA

RESCLOSA  P12Pa9016-002
Identificador : P12Pa9016-002
Tipus de construcció: Resclosa 


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona :El Puig - Riu Cornet
Polígon: 12
Parcel·la: 9016
Ref. cadastral: 08190A012090160000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411371
Y: 4637217
H: 408
Codi Wikipedra:  1.377  Altres construccions 

Resclosa d'uns 30 metres de llargada i una alçada de 1,90 construïda amb llosses de pedra, associada a un rec al que es derivava l'aigua.
No es disposa d'informació de la funció i destí de l'aigua.

Rec associat a la resclosa.

Parets del rec sobre la llera del riu


Pas del rec sobre una rasa


dilluns, 26 d’abril del 2021

P12Pa019-002 - CAMÍ

CAMÍ  P12Pa019-002
Identificador: P12Pa019-002
Tipus de construcció: Camí


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Puig
Polígon:  12
Parcel·la: 019
Ref.cadastral: 08190A012000190000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411069
Y: 4636955
H: 416
Codi Wikipedra: 330

Camí de la Devesa del Puig.
Inici 
X: 411005
Y: 4636811
H: 420
Final 
X: 411112
Y: 4636985
H: 415