dimecres, 12 de maig del 2021

P06Pa032-001 - BARRACA

BARRACA P06Pa032-001
Identificador : P06Pa032-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Torrent de Soldevila 
Polígon: 06
Parcel·la: 032
Ref. cadastral: 08190A006000320000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405720
Y: 4630002
H: 350
Codi Wikipedra:  23.996
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, tapada per la malesa molt propera al torrent de Soldevila.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera.
Funció:  Habitacle pel treballador i magatzem.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De bigues de fusta i lloses a dues aigues, totalment enrunada. 
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No es conserven, sembla que n'hi havia una en el mur Nord.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta:   De bigues de fusta i lloses, totalment enderrocada. 
Paviment: tapat per la vegertació i els enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No

Alçat Sud

Porta en el mur Sud

Interior mur Nord

Interior cantonada Sud-Oest

Interior mur Sud

Interior mur Est

Interior mur Oest


Cantonada Sud-Oest 

Mur Oest

Cantonada Nord-Oest

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord

Alçat Est

Torrent de Soldevila, proper a la barraca
dimecres, 5 de maig del 2021

P12Pa027-014 - BARRACA

 BARRACA P12Pa027-014
Identificador : P12Pa027-014
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410463
Y: 4635537
H: 398
Codi Wikipedra:  23.965
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en el marge d'un camí
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  Totalment enrunada. 
Porta: Orientada a Nord
Finestres: Se'n conserva una en el mur Oest.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta:   Totalment enderrocada. 
Paviment: tapat per la vegertació i els enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No