divendres, 19 de febrer del 2021

P07Pa088-001 - FORN DE TEULES I RAJOLES

 FORN DE TEULES/RAJOLES  P07Pa088-001
Identificador: P07Pa088-001
Tipus de construcció: Forn de teules - Ceràmica.


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Torrent del Mas de les Coves - Cabrianes
Polígon: 07
Parcel·la: 088
Referència cadastral:  08190A007000880000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408536
Y: 4628111
H: 256
Codi Wikipedra:  582
Forn d'obra de planta quadrada. Aprofita el desnivell del terreny per tenir  la boca de cocció a la part inferior a tocar del torrent del Mas de les Coves.
Molt proper a la C-16 a la zona de l'estació de servei del LLeó.
Al seu costat hi ha un pou amb les parets recobertes de totxo, actualment està protegit amb una religa.
És impossible accedir a la cambra de combustió.
Estat de conservació molt deficient. 
Minuta municipal de 1920
diumenge, 14 de febrer del 2021

P07Pa016-002 - BARRACA

 BARRACA   P07Pa016-002
Identificador: P07Pa016-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Malesa
Polígon:07
Parcel·la: 016
Ref. cadastral: 08190A007000160000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407213
Y: 4629218
H: 421
Codi Wikipedra: 5.819
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins d'un gran camp.
Terreny: Pla 
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques i marges  propers.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació, amb un petit enderroc.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Una en el mur Oest i una en el mur Nord.
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornicula en el mur Est i sobre la porta.


Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc en la coberta i en els murs. 
Reformes i ampliacions: No.

Vista general Est

Vista general Sud-Est

Alçat Sud

Alçat Sud

Cantonada Sud-Oest

Alçat Oest

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord

Cantonada Nord-Est

Alçat Est

Detall exterior de la coberta

Detall exterior de la coberta

Interior mur Nord

Detall interior coberta


dissabte, 13 de febrer del 2021

P05Pa009-002 - BARRACA

BARRACA   P05Pa009-002
Identificador: P05Pa009-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Torrebruna
Polígon:05
Parcel·la: 009
Ref. cadastral: 08190A0050000900000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405867
Y: 4628594
H: 398
Codi Wikipedra: 23.337
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular. 
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques , marges  propers.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació, totalment enrunada.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: No s'observa, totalment tapada per la runa de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta i parcial dels murs. 
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Vist Sud-Oest

Vista Sud-Est

Vista Nord-Est

Part posterior i mur proper

Vista Nord i coberta

Vista Nord-Oest

Vista interior mur Sud

Vista Est

Interior mur Nord

Vista Sud-Oest

Interior mur Est

Vista cenital