diumenge, 29 de novembre del 2015

P06Pa065-001 - BARRACA


BARRACA P06Pa065-001Identificador: 


P06Pa65-001Tipus de construcció                                  Barraca 


Alçat Oest

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A006000650000PU
Polígon:
6
Parcel·la :
65
Topònim:
Ridor
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
406171
Y:
4629721
H:
359 m
Codi Wikipedra:
12028

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Dins el bosc
Terreny:
Irregular, amb  pendent
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Rectangular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Est


Porta enrunada
Finestres:
Una de petita en el mur Oest
Elements funcionals exteriors :
Banc adosat al mur Sud
Elements funcionals interiors : 
Cap
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Nord
Alçat Est
Alçat Sud
Detall remat paret
Finestre mur Oest
Cantonada Nord-Oest

S'observa que durant l'any 2019 s'han dut a terme moviments de terra en el camp on estava situada que l'han fet desapareixer.

Ortofoto del 2018

Ortofoto del 2020BARRACA P6Pa37-001
Identificador: 
P06Pa37-001
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Est

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A006000370000PB
Polígon:
6
Parcel·la :
37
Topònim:
Serrat dels Matxos - Selles de la Serra 
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
406793
Y:
4631293
H:
463 m
Codi Wikipedra:
12027

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Al cim del serrat dels Matxos - Zona d'arbustos
Terreny:
Irregular, amb forta pendent
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada amb una cantonada amb punt
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Est


Llinda plana
Finestres:
Cap
Elements funcionals exteriors :
No s'observa cap
Elements funcionals interiors : 
Fornicula en mur nord
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Oest
Alçat Sud
Interior mur Est
Interior mur Nord
Exterior porta, mur Est
Detall cornisa exterior
Vista cenital
Alçat OestBARRACA P10Pa24-004
Identificador: 
P10Pa24-004
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Nord

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A010000240000PF
Polígon:
10
Parcel·la :
24
Topònim:
El Solà
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
410019
Y:
4631371
H:
414 m
Codi Wikipedra:
12026

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camí
Terreny:
Irregular
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Cuadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Sud


Enrunada
Finestres:
Cap
Elements funcionals exteriors :
No s'observa cap
Elements funcionals interiors : 
No s'observa cap
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Vista cenital
Alçat Est
Alçat Sud
Alçat Sud
Alçat Oest
Cantonada interior Nord-Est
Cantonada interior Nord-Oest
Vista cenital
BARRACA P10Pa24-003
Identificador: 
P10Pa24-003
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Nord

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A010000240000PF
Polígon:
10
Parcel·la :
24
Topònim:
El Solà - Pla de Masau
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409730
Y:
4631342
H:
412 m
Codi Wikipedra:
12025

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada al marge d'un camí
Terreny:
Irregular
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Cuadrada
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Sud


Enrunada
Finestres:
Cap
Elements funcionals exteriors :
No s'observa cap
Elements funcionals interiors : 
No s'observa cap
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Nord
Alçat Oest
Alçat Sud
Alçat Sud
Detall interior
Alçat Est

BARRACA P10Pa24-002
Identificador: 
P10Pa24-002
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Sud-Est

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A010000240000PF
Polígon:
10
Parcel·la :
24
Topònim:
El Solà - Pla de Masau
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409684
Y:
4631367
H:
412 m
Codi Wikipedra:
12024

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins el bosc.
Terreny:
Irregular
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Circular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Sud-Est


Llinda plana
Finestres:
Cap
Elements funcionals exteriors :
No s'observa cap
Elements funcionals interiors : 
No s'observa cap
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap
Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Detall porta, orientada a Sud-Est
Interior coberta enrunada
Alçat Nord-Est
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord Oest
Exterior coberta
Exterior coberta
Detall interior
Detall interior