dissabte, 15 de juliol del 2017

BARRACA  P13Pa002-001
Identificador : P13Pa002-001
Tipus de contrucció  : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000020000PU
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408369
Y: 4633858
H: 446
Codi Wikipedra: 15.787
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Parets de pedra seca properes
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Circular
Murs : De pedra seca enrunats
Coberta: De falsa cúpula, enrunada
Porta : Orientada a Nord
Finestres: No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors . No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total