dimecres, 22 de setembre del 2021

P08Pa097-001- BARRACA

BARRACA P08Pa097-001
Identificador: P08Pa097-001
Tipus de construcció : Barraca 


Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Zona: Serrat del Catiu
Polígon : 08
Parcel·la : 097
Ref. Cadastral : 08190A008000970000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409247
Y: 4629708
H: 373
Codi Wikipedra: 24.819
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla, amb marges.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra proper
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, adossada al marge, totalment enrunats.
Coberta:  No es conserva, totalment enrunada. 
Porta: No es conserva, totalment enderrocada, orientada al Nord.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca.
Paviment: No s'observa totalment tapat per enderrocs de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No

dimarts, 21 de setembre del 2021

P15Pa007-003- BARRACA

BARRACA P15Pa007-003
Identificador: P15Pa007-003
Tipus de construcció : Barraca 


Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Zona: L'Abellà de Baix.
Polígon : 15
Parcel·la : 007
Ref. Cadastral : 08190A015000070000PD
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409612
Y: 4638808
H: 377
Codi Wikipedra: 24.817
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla, amb marges.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra proper
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular.
Murs: De pedra seca, encastada en un marge.
Coberta:  De falsa cùpula  parcialment enrunada. 
Porta: De llinda plana, enderrocada, orientada a l'Oest.
Finestres: No.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: Coco en el mur Sud.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta i la façana.
Reformes i ampliacions: NoP08Pa095-004- BARRACA

BARRACA P08Pa095-004
Identificador: P08Pa095-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serrat del Catiu
Polígon: 08
Parcel·la: 095
Ref. cadastral: 08190A008000950000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409313
Y: 4629664
H: 397
Codi Wikipedra: 24.815
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla, amb marges.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra proper
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Eliptica.
Murs: De pedra seca, encastada en un marge.
Coberta:  De falsa cùpula  parcialment enrunada. 
Porta: Enderrocada, orientada a l'Oest.
Finestres: No.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta i la façana.
Reformes i ampliacions: NoP05Pa045-002 - BARRACA

BARRACA  P05Pa045-002
Identificador: P05Pa045-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Sant Ponç
Ref. cadastral : 08190A005000450000PR
Polígon: 05
Parcel·la: 045
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406580
Y: 4626490
H: 319
Codi Wikipedra: 24.814
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc propera a un camp.
Terreny: Irregular .
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers, i una cisterna.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca, totalment  enrunats
Coberta:  De falsa cúpula, totalment enrunada
Porta: No es conserva, orientada a al Sud
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa tapat per enderrocs.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total .
Reformes i ampliacions: No