dissabte, 25 de maig del 2019

P07Pa099-001 BARRACA P07Pa099-002 CISTERNA

BARRACA P07Pa099-001
Identificador: P07Pa099-001
Tipus de construcció: Barraca
CISTERNA P07Pa099-002
Identificador: P07Pa099-002
Tipus de construcció: Cisterna
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Mas de les Coves
Polígon: 07
Parcel·la: 099
Ref. cadastral: 08190A007000990000PJ
Coordenades UTM31N-ETRS898
Barraca
X: 407501
Y: 4628363
H: 342
Codi Wikipedra: 19.716
Cisterna
X: 407506
Y: 4628363
H: 340
Codi Wikipedra: 792

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp, dins del bosc
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca
Porta: Orientada a sud, de llinda plana
Finestres: Tres orientades a Oest,Est i Nord.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Fornícula sobre la porta, una en el mur Sud al costat de la porta i una en el mur Est, un cocó en el mur Est.
La cisterna està situada  dos metres a l'Est de la barraca.
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc parcial de la coberta i dels murs de la cantonada Nord-Oest
Alçat Sud
Cantonada Sud-Oest
Alçat Oest
Cantonada Nord-Oest
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Alçat Est
Detall coberta
Interior cantonada Nord-Est
Interior mur Sud
Interior cantonada Nord-Oest
Cisterna i alçat Est de la barraca
Detall cisterna
Detall cisterna
Detall cisterna


BARRACA P05Pa038-001
Identificador: P05Pa038-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Pla dels Abadals
Polígon: 05
Parcel·la: 038
Ref. cadastral: 08190A005000380000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406306
Y: 4626898
H: 331
Codi Wikipedra: 19.715

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: En el marge d'un camp, aprofitant el desnivell
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Al costat d'una construcció de forma rectangular d'ús desconegut, i per sota del seu nivell
Funció:    Habitacle pel treballador
Per la situació sembla la tipica barraca de la boixa d'una tina que podria esta situada  en   la  construcció propera. Els enderrocs d'aquesta construcció no han fet possible determinar-ho i en el interior de la barraca no s'ha trobar la boixa, per tant aquesta possibilitat nomès és una especulació.
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: Pedra seca i terreny natural
Coberta: Volta de pedra seca
Porta: Llinda plana, orientada a nord
Finestres: Inexistents
Elements exteriors: Cap
Elements interiors: Cap
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: En  bon estat
diumenge, 19 de maig del 2019

BARRACA P05P034-003
Identificador: P05Pa034-003
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Pla dels Abadals
Polígon: 05
Parcel·la: 034
Ref. cadastral:  08190A005000340000PQ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406097
Y: 4627159
H: 335
Codi Wikipedra: 19.713
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl:  Situada dins del bosc
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: cap construcció propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca
Coberta: Totalment enderrocada
Porta: Orientada a l'Est
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: pedra seca
Coberta: No es conserva
Paviment: No s'observa, tapat per terra i vegetació
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc totalBARRACA P05Pa034-002
Identificador: P05Pa034-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Pla dels Abadals
Polígon: 05
Parcel·la: 034
Ref. cadastral: 08190A005000340000PQ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406233
Y: 4627168
H: 327
Codi Wikipedra: 19.712
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc en una zona on s'alternen els matolls i el bosc.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador i aixopluc per l'animal
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular, amb doble estança.
Murs: De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta i lloses de pedra, totalment enrunada.
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: No es conserva, bigues de fusta i lloses de pedra.
Paviment: No s'observa, tapat per terra i vegetació.
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Es conserva part dels tancaments perimetrals , la resta enderroc total
Alçat Sud
Cantonada Sud-Oest
Alçat Oest
Cantonada Nord-Oest
Cantonada Sud-Est