diumenge, 27 d’octubre del 2019

P08Pa133-004 - BARRACA

BARRACA P08Pa133-004
Identificador: P08Pa133-004
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages.
Zona: La Carrera, Cabrianes
Polígon: 08
Parcel·la: 133
Ref. cadastral: 08190A008001330000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409767
Y: 4629078
H: 330
Codi Wikipedra: 20.715
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'una vinya.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera i una cisterna en la mateixa vinya.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses i terra. Totalment enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Una en el mur Est.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.
Materials constructius
Paraments. Pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra i terra, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, totalment tapat per enderrocs de la coberta.
Inscripcions: Cap
Estat de conservació : Coberta totalment enrunada.
Reformes i ampliacions: No.
Alçat Sud, darrera la casa de la Carrera
Alçat Sud
Vista Sud-Est
Alçat Est
Vista Nord-Est
Alçat Nord i coberta
Vista Nord-Oest
Alçat Oest


P08Pa133-003 - BARRACA

BARRACA P08Pa133-003
Identificador: P08Pa133-003
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Carrera, Cabrianes
Polígon: 08
Parcel·la: 133
Ref. cadastral: 08190A008001330000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409760
Y: 4629010
H: 324
Codi Wikipedra: 20.714
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'una vinya.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca .
Porta: Orientada a Sud, parcialment enrunada.
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: Caramull a la coberta.
Elements interios: Un coco i una fornícula .
Materials constructius
Paraments: Pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Terra.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Enderroc parcial dels murs exteriors.
Reformes i ampliacions: No
Alçat Sud
Alçat Sud-Oest
Alçat Sud-Oest
Alçata Nord-oest
Alçat Nord
Alçat Nord-Est
Exterior coberta
Interior Mur Nord
Detall interior de la coberta

P08Pa090-002 - BARRACA

BARRACA P08Pa090-002
Identificador: P08Pa090-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Carrera, Cabrianes
Polígon: 08
Parcel·la: 090
Ref. cadastral: 08190A008000900000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409969
Y: 4629193
H: 336
Codi Wikipedra: 20.713
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al mitg d'una vinya
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador i annex per tancar el matxo.
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: De bigues de fusta, i lloses de pedra.  Enrunada.
Porta: Orientada a Sud, de llinda plana
Finestres: Una en el mur Est.
Elements exteriors:  Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Cap
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Bigues defusta, lloses de pedra i terra. Totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat pels enderrocs de la coberta.
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Coberta enrunada.
Reformes i ampliacions: No
Alçat Sud
Alçat Sud
Alçat Sud-Est
Alçat Est
Alçat Nord
Alçat NOrd-Oest
Cobert per tancar el matxo
Interior del cobert per tancar el matxo
Interior

P07Pa052-002 - BARRACA

BARRACA P07Pa052-002
Identificador: P07Pa052-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Font del Moliner
Polígon: 07
Parcel·la: 052
Ref. cadastral: 08190A007000520000PQ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407960
Y: 4628291
H: 307
Codi Wikipedra: 20.710
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge entre dos camps de conreu de secà
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres contruccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca , parcialment enrunats
Coberta:  Totalment enrunada
Porta:  Orientada a Nord-Oest
Fiinestres: No s'observen
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors:  No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta : Totalment enrunada
Paviment : No s'observa
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc total
Reformes i ampliacions : No