dimarts, 24 de novembre del 2015


BARRACA P10Pa24-001
Identificador: 
P10Pa24-001
Tipus de construcció
Barraca

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A010000240000PF
Polígon:
10
Parcel·la :
24
Topònim:
El Solà
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
409598
Y:
4631358
H:
428 m
Codi Wikipedra:
12004

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Situada dins el bosc, marges de pedra propers
Terreny:
Al límit del terreny pla 
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Circular
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
En façana Sud-Oest


No s'observa la llinda (enrunada)
Finestres:
Una petitat orientada Nord-Oest


Una petitat orientada Nord-Est


Una petitat orientada Sud-EstElements funcionals exteriors :
No s'observa capElements funcionals interiors : 
No s'observa cap
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Alguna paret de marge propera

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 


Nota: 27/11/2017 a data d'avui aquesta construcció ha desaparegut totalment  com a conseqüència  dels moviments de terres realitzats per l'obertura d'un camp de conreu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada