dimarts, 30 d’octubre del 2018

BARRACA P12Pa034-001
Identificador: P12Pa034-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Vilaseca
Polígon: 12
Parcel·la: 034
Ref. cadastral:  08190A012000340000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409690
Y: 4636046
H: 404
Codi Wikipedra:  18.462
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs : De pedra seca
Coberta: Enrunada
Porta: Orientada a Est
Finestres: Una en el mur Nord
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca
Coberta: Totalment enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Enderroc totaldilluns, 29 d’octubre del 2018

FORN DE CALÇ P15Pa009-001
Identificador : P15Pa009-001
Tipus de construcció: Forn de calç
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Els Hostalets
Polígon: 15
Parcel·la: 009
Referéncia cadastral: 08190A015000090000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410699
Y: 4637682
H: 461
Codi Wikipedra:  286dissabte, 27 d’octubre del 2018

P12Pa042-003 - BARRACA

BARRACA P12Pa042-003
Identificador: P12Pa042-003
Tipus de construcció: Barraca

Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Riu Cornet
Polígon : 12
Parcel·la : 042
Ref. cadastral: 08190A012000420000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409344
Y: 4634500
H: 328
Codi  Wikipedra: 18.436Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada al mitg d'un camp
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions: barraques properes
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs: De pedra seca
Coberta:  De falsa cúpula
Porta : De llinda plana, orientada a Sud
Finestres: Dues orientades a Est i Oest
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta i caramull
Elements interiors: Dues fornícules i una cocó en el mur Nord i una fornícula sobre la porta


Materials constructius

Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca, pedruscall i terra
Paviment : Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Molt bo, durant l'estiu del 2018, el Jordi Forner i l'Antonio Garcia de Sallent hi han realitzat treballs de restauració que l'han deixat en un perfecte estat. 

Estat abans de la restauració
Treballs de restauració
Vista Oest
Alçat Sud

Vista Sud-Est
Vista Sud-Oest
Alçat Oest
Alçat Nord
Dellat caramull
Esterior finestre Oest
Esterior finestra Est
Interior fornícules mur Nord
Interior coberta
Interior finestra Est
Interior finestra Oest

dimecres, 24 d’octubre del 2018

BARRACA P17Pa011-001
Identificador: P17Pa011-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Cornet
Polígon: 17
Parcel·la: 011
Ref. cadastral: 08190A017000110000PY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 412222
Y: 4638971
H: 475
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp al costat d'un camí
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera.
Funció : Habitacle pel treballador i pel matxo.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra amorterada
Coberta: A dues aigues amb bigues de fusta, solera d'encadellat ceràmic i teula àrab.
Porta: Una per cada habitacle orientades a Sud-Oest
Finestres: una de petita en l'habitacle del treballador orientada a Nord-Est
Elements exteriors: Cap
Elements interiors: Llar de foc i fornícula en l'habitacle del treballador, una menjadora en l'habitacle del matxo, porta interior que comunica els dos habitacles.
Materials constructius
Paraments: Pedra amorterada
Coberta: Bigues de fusta, solera d'encadellat ceràmic i teula àrab
Paviment: Tapat per bales de palla .
Inscripcions: Inscripció en la llar de foc "1950  dia 25 enero"

Alçat Sud-Oest

Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Oest

Alçat Sud-Est
Interior habitacle del matxo
Interior habitacle del treballador
Detall inscripció llar de foc
Detall interior porta i finestra habitacle treballador