divendres, 22 de setembre de 2017

P14Pa004-001 BARRACA - P14Pa004-002 CISTERNA

BARRACA P14Pa004-001
Identificador : P14Pa004-001
Tipus de construcció : Barraca
CISTERNA P14Pa004-002
Identificador : P14Pa004-002
Tipus de construcció : Cisterna


Situació

Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A014000040000PJ
Polígon : 14
Parcel·la : 004
Coordenades UTM31N-ETRS89
Barraca.
X: 409195
Y: 4635401
H: 389
Codi Wikipedra :3.730
Cisterna.
X: 409192
Y: 4635400
H: 389
Codi Wikipedra : 1.500Entorn i emplaçament

Aprofitament del sòl : Situada al marge d'un camp de conreu de seca i dins del bosc.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas La Font
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Circular
Murs : De pedra seca
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a l'Oest
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen

Materials constructius 
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta i per la vegetació
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total

A finals de l'any 2019 l'Antonio Garcia ha restaurat aquesta barraca.
Durant les tasques de reconstrucció s'ha comprovat que les parets eren de pedra seca,  la coberta era de bigues de fusta i lloses de pedra. 


Cisterna  per fabricar el brou bordelès, amb solfat de coure i calç apagada utilitzat com a plaguicida, situada a mitgdia de la construcció. 

dimarts, 19 de setembre de 2017

BARRACA P12Pa041-001
Identificador : P12Pa041-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. cadastral : 08190A012000410000PT
Polígon : 12
Parcel·la : 041
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409419
Y: 4635475
H: 384
Codi Wikipedra: 3697

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situda dins del bosc i propera a camps de conreu de secà.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Propera al Mas La Font
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra seca, adosada a un marge
Coberta : Enrunada
Porta : Orientada a Sud
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta : Enrunada
Paviment : No s'observa tapat per l'enderroc de la coberta i per vegetació
Inscripcions : No s'observen
Estat de conservació : Enderroc total
Alçat Sud
Vista Sud-Oest
Vista Oest
Vista Nord-Oest
Alçat Nord
Cantonada Nord-Est
Cantonada Sud-Est
Interior mur Nord
Interior mur Sud
Interior mur Oest
Interior mur Oest