dimarts, 31 de març del 2020

P08Pa065-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa052-001
Identificador : P08Pa052-001
Tipus de construcció: Barraca.


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Fucimanya
Polígon: 08
Parcel·la: 052
Ref. cadastral: 08190A008000520000PH 
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 412411
Y: 4630205
H: 399
Codi Wikipedra: 21.687


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'una plantació d'oliveres.
Terreny: Irregular, el camp del davant és pla, i proper a un camí.
Ubicació en relació a altres construccions : Propera a la masia de Fucimanya.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca.
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca.
Porta: Llinda plana, orientada a Sud-Est.
Finestres: Una en el mur Nord-Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral  i caramull en la coberta i banc de pedra en el mur Sud-Est
Elements interiors: fornicula en el mur Sud-Est al costat de la porta. 


Materials constructius
Paraments: De pedra seca..
Coberta: Pedra seca, pedruscall  i terra i lliris .
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Pefecte estat. 
Reformes i ampliacions: NoAlçat Sud-Est

Cantonada Sud

Alçat Sud-Oest

Exterior coberta 

Vista Nord

Alçat Nord-Est 

Detall interior mur Nord-Oest

Detall interior coberta 

Detall fornícula interior mur Sud-Est

Interior mur Nord-Est

dimecres, 25 de març del 2020

P02Pa058-001 - BARRACA

BARRACA P06Pa058-001
Identificador: P06Pa058-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Plana
Polígon: 06
Parcel·la: 058
Ref. cadastral: 08190A006000580000PJ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407312
Y: 4630364
H: 336
Codi Wikipedra: 21.673

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, amb feixes.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada. 
Murs: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, totalment enrunada.
Porta: Orientada a Sud.
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: Bigues de fusta, totalment enrunada
Paviment: Terra, tapat per vegetació
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No
dilluns, 23 de març del 2020

P08Pa065-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa065-001
Identificador: P08Pa065-001
Tipus de construcció: Barraca

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Costes de Vilasoleiat 
Polígon: 08
Parcel·la: 065
Ref. cadastral: 08190A008000650000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411696
Y: 4629693
H: 326
Codi Wikipedra: 2.145Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc al marge d'un camí
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca.
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca.
Porta: Orientada a Oest.
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.
Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada
Paviment: Tapat pels enderrocs de la coberta i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No


P13Pa028-001 - TINA

TINA P13Pa028-001
Identificador: P13Pa028-001
Tipus de construcció : Tina

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Serra-sanç
Polígon: 13
Parcel·la : 028
Ref. cadastral: 08190A013000280000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408084
Y: 4633488
H: 424
Codi Wikipedra:  958


Restes d'una tina, molt deteriorada, situada dins del bosc i proper a restes de construccions totalment enrunades.