dilluns, 27 de març de 2023

P01Pa098-001 - BARRACA

BARRACA P01Pa098-001
Identificador : P01Pa098-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Gavarresa
Poligón: 01
Parcel·la : 095
Ref. cadastral: 08190A001000950000PY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410836
Y: 4627699
H: 260
Codi Wikipedra: 
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge al costat d'un camp.
Terreny: Pla, adosada al marge, davant d'un fort pendent.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, adosada al marge.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada al Sud-Est.
Finestres: No s'observa cap finestra.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: No s'observa.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc a la cantonada Sud, que afecta paraments i coberta. 
Reformes i ampliacions: No


P08Pa118-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa118-001
Identificador : P08Pa118-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Mallola
Poligón: 08
Parcel·la : 118
Ref. cadastral: 08190A008001180000PY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408922
Y: 4629386
H: 263
Codi Wikipedra: 27.856
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp i al costat d'un camí.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Algun marge proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca, adosada al marge.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada a l'Oest.
Finestres: Cap.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta, marxapeu a la porta.
Elements interiors: No es pot accedir a l'interior.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: No es pot accedir a l'interior.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat. 
Reformes i ampliacions: No

Alçat Oest

Cantonada Sud-Oest

Alçat Sud

Alçat Sud

Alçat Est

Cantonada  Nord-Est

Alçat Nord

Cantonada  Nord-Oest

Detall porta

Detall llinda

Detall portadimecres, 22 de febrer de 2023

P05Pa009-004 - BARRACA

BARRACA P05Pa009-004
Identificador : P05Pa009-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Torrebruna
Poligón: 05
Parcel·la : 009
Ref. cadastral: 08190A005000090000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406154
Y: 4628662
H: 414
Codi Wikipedra: 27.645
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Cuadrada.
Murs: De pedra seca, adosada al marge, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enderrocada.  
Porta: Orientada al Sud.
Finestres: Es conserva una al mur Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Fornícula al mur Nord.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No
P05Pa009-003 - BARRACA

BARRACA P05Pa009-003
Identificador : P05Pa009-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Torrebruna
Poligón: 05
Parcel·la : 009
Ref. cadastral: 08190A005000090000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406069
Y: 4628641
H: 412
Codi Wikipedra: 27.646
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Cuadrada.
Murs: De pedra seca, adosada al marge, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enderrocada.  
Porta: Orientada al Sud.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No