dilluns, 29 de gener del 2024

P07Pa110-001 - BARRACA

BARRACA P07Pa110-001
Identificador : P07Pa111-002
Tipus de construcció: Barraca.


Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca :Bages.
Ref. Cadastral : 08190A007001100000PA
Polígon : 07
Parcel·la :110
Topónim : Mas de les Coves
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406986
Y: 4627901
H: 336
Codi Wikipedra : 29.212
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc .
Terreny:  Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  No es conserva.
Porta:  No es conserva, orientada a sud.
Finestres: No es conserven. 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: No es conserva
Paviment: Tapat per enderrocs i vegetació
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No


dijous, 18 de gener del 2024

P05Pa042-001 - BARRACA

 

BARRACA  P05Pa042-001
Identificador: P05Pa042-001
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Sant Ponç
Ref. cadastral : 08190A005000420000PM
Polígon: 05
Parcel·la: 042
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406940
Y: 4626697
H: 315
Codi Wikipedra: 29.152
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc .
Terreny: Irregular, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Barraca dobles, els dos habitacles tenen planta rectangular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta:  De lllinda plana, orientada a al Sud
Finestres: Si, en el mur Oest . 
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Fornicula sobre les dues portes, en l'habitacle oest un banc i en l'est una fornícula i un cocó.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca i terra, parcialment enderrocada.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat amb algun petit enderroc a la coberta. 
Reformes i ampliacions: No


divendres, 20 d’octubre del 2023

P05Pa045-003 - BARRACA

BARRACA  P05Pa045-003
Identificador: P05Pa045-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Sant Ponç
Ref. cadastral : 08190A005000450000PR
Polígon: 05
Parcel·la: 045
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406591
Y: 4626416
H: 313
Codi Wikipedra: 28.754
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc propera a un camp.
Terreny: Irregular .
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers, i una cisterna.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta:  De lllinda plana, orientada a al Sud
Finestres: No. 
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca i terra.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat amb algun petit enderroc a la coverta. La construcció es troba en perill per moviments de terra que es duen a terme al costat.
Reformes i ampliacions: No
dijous, 10 d’agost del 2023

P10Pa003-002 - BARRACA

BARRACA P10Pa003-002
Identificador: P10Pa003-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Mas de Sant Pere
Polígon:  10
Parcel·la: 003
Ref.cadastral: 08190A010000030000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410812
Y: 4632570
H: 479
Codi Wikipedra: 28.511
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, sota el Mas de Sant Pere, a tocar de la capçalera de la rasa de la Riereta.
Terreny:Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca i marges  propers. 
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enrunada.
Portal: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres :  Una en el mur Est.
Elements exteriors: Restes de ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornícula en la cantonada Nord-Oest.


Materials constructius
Paraments:  Pedra seca, .
Coberta: No es conserva, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs de la coberta.
Inscripcions: Cap.
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta.

Cantonada Sud-Est

Alçat Sud

Alçat Est

Cantonada Nord-Est

Detall coberta, cantonada Nord-Est

Detall coberta, alçat Nord

Detall coberta enrunada

Interior mur Sud

Alçat Oest

Detall ràfec coberta

Alçat interior mur Nord