dimecres, 22 de febrer de 2023

P05Pa009-004 - BARRACA

BARRACA P05Pa009-004
Identificador : P05Pa009-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Torrebruna
Poligón: 05
Parcel·la : 009
Ref. cadastral: 08190A005000090000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406154
Y: 4628662
H: 414
Codi Wikipedra: 27.645
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Cuadrada.
Murs: De pedra seca, adosada al marge, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enderrocada.  
Porta: Orientada al Sud.
Finestres: Es conserva una al mur Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: Fornícula al mur Nord.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No
P05Pa009-003 - BARRACA

BARRACA P05Pa009-003
Identificador : P05Pa009-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Torrebruna
Poligón: 05
Parcel·la : 009
Ref. cadastral: 08190A005000090000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406069
Y: 4628641
H: 412
Codi Wikipedra: 27.646
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Cuadrada.
Murs: De pedra seca, adosada al marge, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enderrocada.  
Porta: Orientada al Sud.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No


dimarts, 8 de novembre de 2022

P12Pa056-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa056-002
Identificador : P12Pa056-002
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 056
Ref. cadastral: 08190A012000560000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408740
Y: 4632452
H: 294
Codi Wikipedra: 26.917
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Circular.
Murs: De pedra seca, adosada al marge, amb un petit enderroc en la zona Oest.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada al Sud.
Finestres: No.
Elements exteriors: Ràfec de la coberta i caramull.
Elements interiors: Cap.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat de conservació, petit enderroc en el mur Oest, i moltes deixalles en el seu interior. 
Reformes i ampliacions: No.


Deixalles de l'interior

Coberta

Detall del caramull

Vista exterior del marge on hi ha la barraca
diumenge, 6 de novembre de 2022

P08Pa036-011 - CISTERNA

CISTERNA  P08Pa036-011
Identificador: P08Pa036-011
Tipus de construcció: Cisterna


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: el Castell
Ref. cadastral : 08190A008000360000PK
Polígon: 08
Parcel·la: 036
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409100
Y: 4630112
H: 362
Codi Wikipedra: 2.735
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una feixa al costat d'un mur de pedra.
Terreny: Pla.
Ubicació en relació a altres construccions: Proper a una barraca  i un mur de pedra seca. Al costat i ha restes d'un mur d'una construcció de  forma quadra de la que no es coneix la funció. 
Funció: Emmagatzematge d'aigua
Tipologia constructiva
Planta: Circular 
Murs: De pedra seca, parcialment enderrocada.