dilluns, 19 d’abril de 2021

P08Pa090-004 - BARRACA

BARRACA   P08Pa090-004
Identificador: P08Pa090-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Carrera
Polígon:08
Parcel·la: 090
Ref. cadastral:  08190A008000900000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410077
Y: 4629420
H: 369
Codi Wikipedra:  4.325
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa propo de zona de conreus de secà.
Terreny: Terreny amb pendents i feixes . 
Ubicació en relació a altres construccions : Algunes barraques properes i algun marge.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular 
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Bigues de fusta, lloses i terra 
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Dues orientades a Est i Oest.
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta.
Elements interiors: Furnícula sobre la porta.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses i terra,  parcialment enrunada.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Alçat Sud

Cantonada Sud-Est

Alçat Est

Vista Est

Vista Nord-Est

Vista Nord

Vista Nord

Alçat Oest

Vista Sud-Oest

Vista Sud-Oest

Interior mur Nord

Interior coberta

Interior mur Est

Interior cantonada Sud-Oest i fornícula sobre la porta

dissabte, 17 d’abril de 2021

P08Pa037-015 - BARRACA

BARRACA   P08Pa037-015
Identificador: P08Pa037-015
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Solà 
Polígon:08
Parcel·la: 037
Ref. cadastral: 08190A0080003700000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409552
Y: 4620495
H: 411
Codi Wikipedra:  23.855
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa i amb  arbustos 
Terreny: Relativament pla. 
Ubicació en relació a altres construccions : Algunes barraques properes i algun marge.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, parcialment enrunada.
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Una finestra orientada a Nord.
Elements exteriors: Ràfec  a la coberta, mur paravent  en la zona Nord-Est.
Elements interiors: Furnícula sobre la porta i fornícula en el mur Est.

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: Pedra seca,  parcialment enrunada.
Paviment: Tapada per la runa de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial.
Reformes i ampliacions: No.

Vista Sud

Vista Sud-Est

Vista Sud-Est

Vista Est

Detall mur paravent exterior

Vista Est

Vista cenital coberta

Vista Nord-Est

Vista Nord-Est

Vista Nord

Vista Nord-Est

Vista Oest

Vista Sud-Oest 

Vista interior Nord

Detall fornícula interior

Detall interior fornícula sobre la porta

divendres, 16 d’abril de 2021

P12Pa049-002 - FORN DE CALÇ

FORN DE CALÇ  P05Pa034-004
Identificador: P05Pa034-004
Tipus de construcció: Forn de calç


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Polígon: 12
Parcel·la: 049
Ref. cadastral: 08190A012000490000PI
Zona: Camí de Cornet a Font d'Arola
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409093
Y: 4633109
H: 348 
Codi Wikipedra: 605