dimecres, 5 de maig de 2021

P12Pa027-014 - BARRACA

 BARRACA P12Pa027-014
Identificador : P12Pa027-014
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410463
Y: 4635537
H: 398
Codi Wikipedra:  23.965
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en el marge d'un camí
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  Totalment enrunada. 
Porta: Orientada a Nord
Finestres: Se'n conserva una en el mur Oest.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta:   Totalment enderrocada. 
Paviment: tapat per la vegertació i els enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: Nodimarts, 27 d’abril de 2021

P12Pa9016-002 RESCLOSA

RESCLOSA  P12Pa9016-002
Identificador : P12Pa9016-002
Tipus de construcció: Resclosa 


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona :El Puig - Riu Cornet
Polígon: 12
Parcel·la: 9016
Ref. cadastral: 08190A012090160000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411371
Y: 4637217
H: 408
Codi Wikipedra:  1.377  Altres construccions 

Resclosa d'uns 30 metres de llargada i una alçada de 1,90 construïda amb llosses de pedra, associada a un rec al que es derivava l'aigua.
No es disposa d'informació de la funció i destí de l'aigua.

Rec associat a la resclosa.

Parets del rec sobre la llera del riu


Pas del rec sobre una rasa


dilluns, 26 d’abril de 2021

P12Pa019-002 - CAMÍ

CAMÍ  P12Pa019-002
Identificador: P12Pa019-002
Tipus de construcció: Camí


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Puig
Polígon:  12
Parcel·la: 019
Ref.cadastral: 08190A012000190000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411069
Y: 4636955
H: 416
Codi Wikipedra: 330

Camí de la Devesa del Puig.
Inici 
X: 411005
Y: 4636811
H: 420
Final 
X: 411112
Y: 4636985
H: 415