dilluns, 20 de maig del 2024

P09Pa005-004 - POU

POU P09Pa005-004
Identificador: P09Pa005-004
Tipus de construcció: Pou


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Mas de Sant Martí
Ref. cadastral: 08190A009000050000PL
Polígon: 09
Parcel·la: 005
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411476
Y: 4631276
H: 477
Codi Wikipedra: 3.308
Nota
La fondària de la captació és de 15 metres amb una columna revestida de pedra seca de 110 cm de diàmetre. El fons no està revestit i conté un metre i mig d'aigua aproximadament. L'extracció es fa, encara avui, mitjançant una corriola, una galleda metàl·lica i una corda d'espart.
S'ha valorat que els recursos màxims estraïbles d'aquest pou de terreny semiimpermeable poden ésser de 20 m3 anuals. Aixó representa una garantia d'aprofitament (relació entre els recursos anuals i el volum màxim emmagatzemat) de 13. Aquestes aigües s'utilitzem exclusivament per beure.


Procedent de:
Estudis d'història agrària  ISSN 0210-4830
Recollida i emmagatzematge d'igües al mas Sanmartí de Serraïma (Bages). Gestió sostenible de l'aigua per a usos domèstics, agrícoles i ramaders en relació al gènere.
Narcís Carulla Gratacós ( Geòleg)
Carme Sanmartí Roset ( Universitat de Vic)
Montserrat Sanmartí Roset (Universitat Rovira i Virgili)

dissabte, 18 de maig del 2024

P05Pa045-004 - CISTERNA

CISTERNA  P05Pa045-001
Identificador: P05Pa045-001
Tipus de construcció: Cisterna


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Sant Ponç
Ref. cadastral : 08190A005000450000PR
Polígon: 05
Parcel·la: 045
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406592
Y: 4626413
H: 313
Codi Wikipedra: 3.307
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins el bosc, propera a un actual camp de conreu de secà
Terreny: Pla.
Ubicació en relació a altres construccions: Propera a una barraca de pedra seca, en la zona s'estan realitzant  moviments de terra.
Funció: Emmagatzematge d'aigua
Tipologia constructiva
Planta: Circular 
Murs: De pedra seca i peces ceràmiques, revestits amb morter de calç.P10Pa003-003 - BARRACA

 

BARRACA P10Pa003-003
Identificador : P10Pa003-003
Tipus de construcció: Barraca.Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca :Bages.
Ref. Cadastral : 08190A010000030000PJ
Polígon : 10
Parcel·la :003
Topónim : El Mas de Sant Pere
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410032
Y: 4632532
H: 476
Codi Wikipedra : 29.734
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'una zona de conreus.
Terreny:  Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Propera a les masies del Mas de Sant Pere i del Sellares així com de l'ermita de Sant Pere de Serraïma .
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada, adosada al marge.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  No es conserva, totalment enrunada.
Porta:  No es conserva, orientada al Est.
Finestres: No es conserven. 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: De pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: Tapat per enderrocs i vegetació
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No


diumenge, 28 d’abril del 2024

P05Pa007-002 - BARRACA

 

BARRACA P05Pa007-002
Identificador : P05Pa007-002
Tipus de construcció: Barraca.Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca :Bages.
Ref. Cadastral : 08190A005000070000PM
Polígon : 05
Parcel·la :007
Topónim : La Rovira
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406144
Y: 4628851
H: 416
Codi Wikipedra :29.660
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'una zona de conreus.
Terreny:  Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera .
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular, adosada al marge.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula, totalment enrunada.
Porta:  De llinda plana, orientada a Mord-Oest
Finestres: Una en el mur Nord-Est. 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: Una fornícula en el mur Sud-Est.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: De pedra seca, totalment enrunada
Paviment: Tapat per enderrocs i vegetació
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No