dijous, 10 d’agost del 2023

P10Pa003-002 - BARRACA

BARRACA P10Pa003-002
Identificador: P10Pa003-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Mas de Sant Pere
Polígon:  10
Parcel·la: 003
Ref.cadastral: 08190A010000030000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410812
Y: 4632570
H: 479
Codi Wikipedra: 28.511
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, sota el Mas de Sant Pere, a tocar de la capçalera de la rasa de la Riereta.
Terreny:Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca i marges  propers. 
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, totalment enrunada.
Portal: De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres :  Una en el mur Est.
Elements exteriors: Restes de ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornícula en la cantonada Nord-Oest.


Materials constructius
Paraments:  Pedra seca, .
Coberta: No es conserva, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs de la coberta.
Inscripcions: Cap.
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta.

Cantonada Sud-Est

Alçat Sud

Alçat Est

Cantonada Nord-Est

Detall coberta, cantonada Nord-Est

Detall coberta, alçat Nord

Detall coberta enrunada

Interior mur Sud

Alçat Oest

Detall ràfec coberta

Alçat interior mur Nord