diumenge, 7 de juliol del 2019

P05Pa048-005 BARRACA

BARRACA P05Pa048-005
Identificador: P05Pa048-005
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Coll de Sant Ponç
Polígon: 05
Parcel·la: 048
Ref. cadastral: 08190A005000480000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406318
Y: 4626124
H: 331
Codi Wikipedra: 20.009

Entron i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc
Terreny: Relativament pla, en una petita carena
Ubicació en relació a altres construccions:  Marges i alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs: De pedra seca, totalment enrunats
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca totalment enrunada
Porta: Orientada a Oest
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No es conserven
Elements interiors: No es conserven
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Pedra seca
Paviment: Tapat per enderrocs i vegetació
Inscripció: Cap
Estat de conservació: Enderroc total