diumenge, 29 de novembre del 2015


BARRACA P6Pa37-001
Identificador: 
P06Pa37-001
Tipus de construcció
Barraca
Alçat Est

Situació:

Dades cadastrals

Municipi:
Sallent
Comarca :
Bages 
Ref. Cadastral:
08190A006000370000PB
Polígon:
6
Parcel·la :
37
Topònim:
Serrat dels Matxos - Selles de la Serra 
Coordenades UTM 31N-ETRS89

X:
406793
Y:
4631293
H:
463 m
Codi Wikipedra:
12027

Entorn i emplaçament.

Aprofitament del sòl :
Al cim del serrat dels Matxos - Zona d'arbustos
Terreny:
Irregular, amb forta pendent
Ubicació en relació a altres construccions . 
Aillada
Funció:
Habitacle per el treballador
Tipologia constructiva:

Planta :
Quadrada amb una cantonada amb punt
Espai:
Unitàri.
Murs:
De pedra iregulars 
Coberta:
Enrunada
Elements :

Porta:
Orientada Est


Llinda plana
Finestres:
Cap
Elements funcionals exteriors :
No s'observa cap
Elements funcionals interiors : 
Fornicula en mur nord
Coberta interior :
Enrunada
Acabament de la coberta : 
Enrunada
Cobriment de la coberta: 
Enrunada
Disposició de la pedra del mur: 
Pedra de mides diverses 
Litologia de l'aparell: 
Calcària
Construccions de pedra associades: 
Cap

Materials constructius:

Paraments : 
Pedra  de mides irregulars 
Coberta : 
Enrunada
Paviment interior :
Tapat per l'enderroc de la coberta
Tècnica constructiva :
Pedra en sec. 
Inscripcions :
Cap
Estat de conservació:
Enrunada
Reformes i ampliacions : 
Cap 
Alçat Oest
Alçat Sud
Interior mur Est
Interior mur Nord
Exterior porta, mur Est
Detall cornisa exterior
Vista cenital
Alçat Oest


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada