divendres, 27 de novembre del 2020

P08Pa092-008 - BASSA

 BASSA P08Pa092-008

Identificador: P08Pa092-008
Tipus de construcció: Bassa

Afegeix un títol

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Carrera
Polígon:  08
Parcel·la: 092
Ref.cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409838
Y: 4629523
H: 357
Codi Wikipedra: 1.584
Bassa de dimensions petites, situada en les proximitats de la casa de la Carrara i propera també a la canal del Soler, ara situada entre dos camins i en desús.


dimecres, 25 de novembre del 2020

P07Pa051-001 - BARRACA

 

BARRACA P07Pa051-001

Identificador : P07Pa051-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : la Font del Moliner
Polígon:07
Parcel·la: 051
Ref. cadastral: 08190A007000510000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408027
Y: 4628223
H: 300
Codi Wikipedra: 22.941
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp, i molt aprop de la Sìquia de Manresa .
Terreny: Situada en el límit d'una zona planta, però abocada a la pendent, amb marges.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguns marges de pedra seca i alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, pedruscall, terra i vegetació.
Porta: De llinda plana orientada a Sud-Oest, conserva la porta de fusta.
Finestres:Dues orientades a Sud-Est i a Nord-Oest
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, pedruscall, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: En perfecte estat.
Reformes i ampliacions: No.

Vista Sud-Oest

Alçat Sud-Oest

Vista Est

Alçat Sud-Est

Vista Sud-Est

Vista Nord

Vista Oest 

Vista Oest

Vista interior de la porta i de la magnífica llinda.

Detall interior de la coberta

Interior cantonada Sud

Interior mur Nord

Interior mur Est

Vista Sud-Est

Vista Sud-Estdissabte, 21 de novembre del 2020

P11Pa005-001 - BARRACA

BARRACA P11Pa005-001

Identificador : P11Pa005-001
Tipus de construcció: Barraca  


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : el Sellares - Cap de la Bagueta
Polígon:11
Parcel·la: 005
Ref. cadastral: 08190A011000050000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410597
Y: 4633051
H: 483
Codi Wikipedra: 22.915
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc.
Terreny: Situada en una zona relativament plana en un cap de carena .
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna parets de pedra seca. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca,  totallment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment enrunada.
Porta: No es conserva, orientada a l'Est
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat pels enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No.

Vista Nord

Interior mur Sud

Vista cantonada Nord-Est

Vista Est

Vista Sud

Cantonada Sud-Oest

Vista Oest

Cantonada Nord-Oest

Vista Nord

Detall porta mur Est


dilluns, 16 de novembre del 2020

P06Pa013-001 - BARRACA

 

BARRACA P06Pa013-001

Identificador : P06Pa013-001
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Sallés de la  Serra 
Polígon: 06
Parcel·la: 013
Ref. cadastral: 08190A006000130000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405912
Y: 4631787
H: 463
Codi Wikipedra: 22.885
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Irregular amb pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna parets de pedra seca. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca,  el mur orientat a l'Est parcialment enrunat, el mur Nord adossat al marge.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca.
Porta: De llinda plana, orientada a l'Sud.
Finestres: Dues  orientades a Est i Oest. 
Elements exteriors: Ràfec perimentral a la coberta.
Elements interiors: Petita fornícula, sobre la porta.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca,  i terra.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc important del mur Est.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud

Detall exterior porta mur Sud

Vista cantonada Sud-Est

Alçat Est

Vista cantonada Nord-Est

Vista Nord

Vista cantonada Nord-Oest

Detall exterior coberta 

Alçat mur Oest 

Vista cantonada Sud-Oest

Interior mur Nord

Detall interior coberta 

Interior mur Est

Interior mur Oest

Vista interior porta