dimarts, 26 de juny del 2018

BASES DE PREMSA P12Pa033-004
Identificador: P12Pa033-004
Tipus d'element : Bases de premsa
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Casa Nova de Baix- Cornet
Ref. cadastral: 08190A012000330000PY
Polígon: 12
Parcel·la: 033
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410209
Y: 4636145
H: 411
El dia 3 d'abril de 2018, els elements es troben a l'exterior de la casa anomenada Casa Nova de Baix, sense cap altre elements de la premsa i totalment descontextualitzats.
dissabte, 23 de juny del 2018

BARRACA P12Pa46-001
Identificador: P12Pa46-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Vinya del Sant LLuís - Riu Cornet
Ref. Cadastral: 08190A012000460000PR
Polígon: 12
Parcel·la: 46
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409190
Y: 4634035
H: 355
Codi Wikipedra: 4.742
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc
Terreny: Amb petita pendent
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: DE falsa cúpula, amb tancament de filades succesives de lloses concéntriques
Porta :  De llinda plana, orientada a Sur-Oest
Finestres: Una de petita orientada a Sud i una altra a Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Fornícula sobre la porta i una de petita en el mur interior.
Materials constructius
Paraments: Pedra seca.
Coberta: Lloses de pedra, pedruscall i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Bodimecres, 6 de juny del 2018

PONT P08Pa220-001
Pont del Torrent del Soler
Identificador : P08Pa220-001
Tipus de construcció: Pont


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Torrent del Soler - el Camp - Cabrianes
Referencia cadastral:  08190A008002200000PQ
Polígon: 08
Parcel·la: 220
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409223
Y: 4628286
H: 275
Codi Wikipedra: 225


Era coneguda l’existència d’aquest pont a fons del torrent del Soler , que permetia el pas del camí de Cabrianes a Sallent, però l'abundant vegetació que cobreix tot el torrent feia impossible la seva localització. 

El  dia  26 de maig de 2018, dins les festes de Primavera, els veïns de Cabrianes van organitzar una neteja del torrent per protagonitzar una descoberta del pont.
Sense aquesta ingent feinada hauria estat impossible accedir-hi , el torrent està cobert per una espessa  vegetació, i el llit del torrent està totalment ple  de sediments que quasi bé tapen per complert l'estructura del pont. 
El torrent del Soler és un torrent estacional que porta aigua només després de períodes de pluges.
Precisament els dies abans de  la neteja i  els dies posteriors van ser dies molt plujosos i corria un fil d'aigua pel fons del torrent, i s'estancava sota l'arc del pont. 


Foto del llibre l'Abans on es veu el pont

fotos del pont despues de la neteja i consolidació  duta a terme l'any 2021

dimarts, 5 de juny del 2018

BARRACA P12Pa33-002
Identificador: P12Pa33-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Vilaseca - Cornet
Ref. Cadastral: 08190A012000330000PY
Polígon: 12
Parcel·la: 33
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410250
Y: 4635870
H: 393
Codi Wikipedra: 17.815
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins d'un camp de correu de cereals.
Terreny: Pla
Ubicació en realció a altres construccions: Propera a la masia de Vilaseca i a la Casa Nova de Baix
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula, amb tancament de filades succesives de lloses concéntriques.
Porta : De llida plana orientada a Sud.
Finestres:  Tres orientades a Nord, Est i Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.
Materials constructius
Paraments: Pedra seca.
Coberta: Lloses de pedra, pedruscall i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Bó.
Alçat Sud
Alçat Oest
Alçat Nord
Alçat Est
Exterior finestra Est
Exterior finestra Nord
Exterior finestra Oest
Detall ràfec
Detall porta
Interior mur Nord
Interior mur Oest
Interior mur Est
Detall fornícula sobre la porta
Detall interior coberta
Detall exterior coberta