dimecres, 26 d’octubre del 2016

BARRACA P15Pa007-002
Identificador: P15Pa007-002
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A015000070000PD
Polígon : 15
Parcel·la : 007
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410385
Y: 4638533
H: 430
Codi Wikipedra: 13934
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc
Terreny : Irregular
Ubicació en relació a altres construccions :  Cap construcció propera
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangular
Murs : De pedra seca, de tamany irregular
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra i terra
Porta : Orientada a Sud-Est, llinda amb bigues de fusta
Finestres : Una en el mur Nord-Est i un altres en el mur Sud-Oest
Elements exteriors : Ràfec de pedra de la coberta en totes les façanes
Elements interiors : Fornicules en cada una de les cantonades
Materials constructius
Paraments : De pedra seca.
Coberta : Bigues de fusta, lloses de pedra i terra.
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consrvació: Paraments en bon estat,  coberta parcialment enrunada
Reformes i ampliacions : No

Detall coberta esfondrada
Alçat Nord- Oest
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Est
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Est
Coberta esfondrada
Coberta esfondrada
Finestre alçat Nord-Est
Detall ràfec coberta
Interior
Llinda porta
Llinda porta
Detall d'una fornícula interior
Interior coberta
Detall interior, coberta, fornícula i finestra
Cantona exterior Oest


FORN DE CALÇ  P14Pa008-002
Identificador : P14Pa008-002
Tipus de construcció : Forn de calç
Situació
Dades Cadestrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A014000080000PU
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408724
Y: 4633370
H: 425
Codi Wikipedra : 26

Mapa del patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona.
Forn  del "Tir Vell"
Número d'element : 08191/43
Lloc adreça : Serra-sanç
Segle : XIX-XX
Estat de conservació: dolent
Data registre . 08-08-2001
Descripció : Forn de calç simple, de petites dimensions. Contruit de forma circular aprofitant el marge del relleu per la seva part posterior. L'estructura és de terra i de pedra s'on s'obtenia el propi mineral. Aquests forns s'anomenen, també "efimers", perquè aprofitaven exclusivament el mineral existent a l'entorn.
De tradició molt antiga, els sistemes tradicionals d'obtenció de calç per combustió directa es van mantenir en actiu fins ben entrat el segle XX.

dimarts, 25 d’octubre del 2016

BARRACA P14Pa008-001
Identificador : P14Pa008-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A014000080000PU
Pol. 14
Par. 008
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 408913
Y: 4633220
H: 413
Codi Wikipedra: 13933
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins el bosc
Terreny, Irregular en pendent
Ubicació en relació a altres construccions :  cap.
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Irregular
Murs: De pedra seca,  enderrocats.
Coberta: Enderrocada
Porta: Orientada a Sud
Finestres : No s'observen
Elements exteriors : No s'observen.
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca enderrocats.
Coberta : Enderrocada
Paviment : Tapat per la vegetació de la zona
Inscripció : Cap
Estat de conservació : Enderroc total
Reformes i ampliacions : CapBARRACA P13Pa076-001
Identificador :  P13Pa076-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A013000760000PQ
Pol. 13
Par. 076
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 408110
Y: 4631982
H: 326
Codi Wikipedra: 13932
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Al mitg d'un camp
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera
Funció constructiva : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca de tamany irregular
Coberta : Falsa cúpula , coberta de terra i vegetació amb caramull
Porta : Orientada a Sud
Finestres : Una de petita orientada a Est i un altre a Oest
Elements exteriors : Ràfec de pedra perimetral i caramull en la coberta
Elements interiors : Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments : De pedra seca de mida irregular
Coberta : Fasla cúpula de pedra seca acabada amb terra i vegetació i caramull
Paviment : de terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Perfecte estat de conservació
Reformes i ampliacions : Cap

Alçat Oest
Alçat Oest
Alçat Sud
Alçat Sud
Alçat Est
Alçat Est
Alçat Nord
Alçat Nord
Detall del caramull de la coberta
Detall exterior finestra mur Oest
Detall exterior porta
Detall llinda porta
Detall interior finestra
Detall interior fornícula sobre la porta
Detall interior finestra
Detall interior coberta
Detall ràfec exterior
Detall  ràfec exterior
Detall exterior finestra mur Est