dilluns, 30 d’agost del 2021

P15Pa005-001 - BARRACA

BARRACA P15Pa005-001
Identificador: P15Pa005-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: l'Abellar 
Polígon: 15
Parcel·la: 005
Ref. cadastral: 08190A015000050000PK
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410301
Y: 4639269
H: 399
Codi Wikipedra: 24.681
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc en el marge d'un camp.
Terreny: Irregular, relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadradar
Murs: De pedra seca, totalment  enrunats
Coberta:  Totalment enrunada
Porta: No es conserva.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.
P08Pa095-003- BARRACA

 BARRACA P08Pa095-003
Identificador: P08Pa095-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serrat del Catiu
Polígon: 08
Parcel·la: 095
Ref. cadastral: 08190A008000950000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409190
Y: 4629612
H: 383
Codi Wikipedra: 24.680
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marge de pedra proper
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Doble amb planta de forma irregular.
Murs: De pedra seca, adossada al mur del marge en l'alçat Est amb una escala exterior. 
Coberta:  De falsa cùpula  parcialment enrunada. 
Porta: Dues portes una orientada a Sud i una altra orientada a Oest.
Finestres: Una en la façana Oest una segona orientada a Nord i una en la paret que separa les dues dependencies. 
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta i una coco en la façana Sud.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta en l'habitacle principal. 


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila i roca.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial de la coberta .
Reformes i ampliacions: No
P08Pa095-002- AIXOPLUC

AIXOPLUC- P08Pa095-002

Identificador: P08Pa095-002
Tipus de construcció: Aixopluc


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serrat del Catiu
Polígon: 08
Parcel·la: 095
Ref. cadastral: 08190A008000950000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409279
Y: 4629587
H: 400
Codi Wikipedra: 24.679
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marge de pedra proper
Funció. Aixopluc pel treballador i per les eines 
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Lloses de pedra.
Porta: De llinda plana orientada a Nord-Oest
Finestres: Cap.
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: lloses de pedra.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: En perfecte estat. 
Reformes i ampliacions: Nodimarts, 17 d’agost del 2021

P08Pa087-001 - BARRACA

 BARRACA   P08Pa087-001
Identificador: P08Pa087-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Carrera
Polígon:08
Parcel·la: 087
Ref. cadastral:  08190A008000870000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410243
Y: 4629147
H: 315
Codi Wikipedra:  21.616
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa prop de la rasa del Torrent del Targa
Terreny: Irregual en pendent. 
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Totalment enrunada, sembla que era a dues aigues amb bigues de fusta i lloses de pedra. 
Porta:  De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Es conserva una de petita en el mur Oest
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven. 

Materials constructius 
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta, lloses i terra,  totalment enrunada.
Paviment: No s'observa tapat per enderrocs i vegetació
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No.