dimarts, 31 de gener del 2017

BARRACA P05Pa050-001
Identificador : P05Pa050-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A005000500000PX
Polígon : 05
Parcel·la : 050
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406012
Y: 4626601
H: 323
Codi Wikipedra :14.571
 Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada al mitg d'un camp de conreu de secà
Terreny :  Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca
Coberta : Amb falsa cúpula de pedra seca
Finestres : Una en el mur Est i una altra en el mur Oest
Porta : De llinda plana en el mur Sud
Elements exteriors : Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors : Fornícula sobre la porta
Materials constructius
Paraments : De pedra seca de tamany irregular
Coberta : De falça cúpla amb pedra seca i recoberta de terra i vegetació
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bo
Reformes i ampliacions : Cap
Entorn
Alçat Sud
Alçat Est
Alçat Est i Nord
Alçat Nord
Alçat Oest


Detall ràfec exterior

Fornícula sobre la porta
Detall interior
Detall interior finestraBARRACA P05Pa048-001
Identificador : P05Pa048-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A005000480000PI
Polígon : 05
Parcel·la : 048
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406715
Y: 4626208
H: 299
Codi Wikipedra : 14.570
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada dins del bosc propera a una camp
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Cap contrucció propera
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva 
Planta : Quadrada
Murs : De pedra seca
Coberta : Amb falsa cúpula amb pedra seca
Finestres : Una en el mur Nord-Oest
Porta : De llinda plana en el mur Sud-Est
Elements exteriors : Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors : Fornícula sobre la porta .
Materials constructius
Paraments : De pedra seca de tamany irregular
Coberta : De falsa cúpula amb pedra seca i recoberta de terra i vegetació
Paviment : Terra
Inscripció : Cap
Estat de conservació : Bo
Reformes i ampliacions : Cap
Alçat Sud-Est
Alçat Nord-Oest
Alçat Nord-Est
Detall finestra mur Nord-Oest
Detall ràfec coberta
Interior coberta
Fornícula sobre la porta
Detall interior
Alçat Sud-Oest

dilluns, 30 de gener del 2017

BARRACA P01Pa9022-001
Identificador : P01Pa9022-001
Tipus de construcció : Barraca
Sitaució
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent / Cabrianes
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A0011090220000PB
Polígon : 01
Parcel·la : 9022
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410085
Y: 4627134
H: 250
Codi Wikipedra: 16532
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Situada al mitg de camps de sonreu de secà
Terreny :  Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Pou proper
Funció : Sembla que estigues relacionada amb el pou proper i amb la presencia d'infraestructures de regadiu per la zona.
Podria tenir la funció de protegir la maquinaria de bombeig del pou.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs : De pedra unida amb amb morter de calç.
Coberta : Inclinada amb bigues de fusta i llates, solera de totxo macis i teula àrab.
Porta : De llinda plana orientada a Sud-Est
Finestres : Una en el mur Nord-Est i una altra en el mur Sud-Oest
Elements exteriors : Cap.
Elements interiors : Posibles suports de la maquinaria de bombeig.
Materials constructius
Paraments : De pedra unida amb morter de calç
Coberta : Bigues de fusta , lates, totxo macis, teula àrab ceràmica.
Pavimement :  Tapat per l'enderrocs de la coberta i fulles
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Enderroc de la coberta.
Reformes i ampliacions : Cap
Alçat Sud-Est i Sud-Oest
Alçat Sud-Est
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Est
Alçat Nord-Est i alçat Nord-Oest
Exterior finestra NOrd-Est
Detall exterior coberta
Interior coberta
Interior coberta


BARRACA P01Pa134-001
Identificador : P01Pa134-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades Cadastrals
Municipi : Sallent / Cabrianes
Comarca : Bages
Ref. Cadastral : 08190A001001340000PF
Polígon : 01
Parcel·la : 134
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410047
Y: 4627162
H: 253
Codi Wikipedra:14.569
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada al mitg de camps de conreu de secà.
Terreny : Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Barraques properes
Funció : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs : De pedra seca, està situada en una terrassa fluvial i aprofita coduls.
Coberta : De falsa cúpula amb pedra seca.
Finestres : Dues de petites una orientada a Oest i l'altra a Nord
Elements exterios : Rèfec perimetral de la coberta
Elements interiors : Una fornícula sota la inestra orientada a Nord i una sobre la porta
Materials constructius
Paraments : De pedra seca, aprofita els coduls de la terrassa fluvial en la que està situada.
Coberta : De falsa cúpula amb pedra seca recoerta de terra i vegetació.
Paviment : Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Bo
Reformes i ampliacions : Cap
Entorn
Alçat Sud
Alçat Est
Alçat Nord
Alçat Oest
Detall finestra Oest
Detall ràfec i porta orientada a Sud
Alçat Sud
Interior Nord, finestra i fornícula
Interior coberta
Fornícula sobre la porta