diumenge, 31 de maig del 2020

P12Pa9016-001 RESCLOSA DEL GRANER

RESCLOSA  P12Pa9016-001
Identificador : P12Pa9016-001
Tipus de construcció: Resclosa 


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona :El Graner - Riu Cornet
Polígon: 12
Parcel·la: 9016
Ref. cadastral: 08190A012090160000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410570
Y: 4636399
H: 389
Codi Wikipedra: 1000  Altres construccions 

Resclosa construida amb blocs de pedra d'una longitud aproximada d'uns 30 metres i una alçada de 1,40 metres. 
Sembla que la funció d'aquesta obra era retenir i conduir l'aigua del riu Cornet,  fins a una construcció propera per la producció d'electricitat per la masia del Graner. 

dimarts, 26 de maig del 2020

P12Pa012-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa012-002
Identificador: P12Pa012-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Polígon: 12
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A012000120000PO  
Zona: El Morral
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411617
Y: 4636513
H: 452
Codi Wikipedra:  21.856
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp .
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Restes d'alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Cuadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Totalment enrunada.
Porta:  Orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  Totalment enrunada. 
Paviment: Tapat pels enderrocs de la coberta i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. Només resta una part del mur sud, on hi havia la porta. Segurament durant el proces d'obertura del camp es va aterrar i es va omplir totalment amb terra.
Reformes i ampliacions: No


dilluns, 25 de maig del 2020

P12Pa027-001 - FORN DE CALÇ

FORN DE CALÇ  P12Pa027-001
Identificador: P12Pa027-001
Tipus de construcció: Forn de calç
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW  
Zona: El Graner
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410744
Y: 4635138
H: 458
Codi Wikipedra: 485
Forn de calç de planta circular , situat a la finca del Graner, a la part soleia del torrent de la Baga del Graner. 
Localitzat gràcies a les indicacions del Pol Bacardit. 

P12PA012-001 - FORN DE CALÇ

FORN DE CALÇ  P12Pa012-001
Identificador: P12Pa012-001
Tipus de construcció: Forn de calç
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Polígon: 12
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A012000120000PO  
Zona: El Morral
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 412006
Y: 4636418
H: 500
Codi Wikipedra:  484
Forn de calç de planta circular de grans dimensions, situat a la finca del Morral, molt proper a la carena.
Localitzat gràcies a les indicacions del Pol Bacardit.