diumenge, 17 d’abril del 2016


BARRACA P8Pa39-004


Identificador: P8Pa39-004
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A008000390000PX
Polígon: 8
Parcel·la : 39
Topònim : El Solà
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 409744
Y: 4631118
H: 372 m.
Codi Wikipedra: 12879

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Al marge d'un camp de conreu
Terreny: Pla


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada amb doble habitacle 
Funció. Habitacle per el treballador 
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada amb doble habitacle 
Espai : Doble habitacle  
Murs: De pedra en sec.
Coberta : Doble falsa cúpula 
Elements : Ràfec perimetral i xemeneia 
Porta :  En façana Oest

Amb llinda plana 
Finestres:  una de petita en façana Est i un altre en façana Oest
Elements funcionals exteriors : Ràfec exterior 
Elements funcionals interiors : Llar de foc i diverses fornícules 
Coberta Interior: Falsa cúpula 
Acabament de la coberta : No s'observa 
Cobriment coberta : Terra i vegetació 
Disposició de la pedra del mur: Enrunats 
Litologia de l’aparell: De diversa mida i tamany irregular 
Construccions de pedra en sec associades: cap

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars. 
Coberta: Doble falsa cúpula 
Paviment interior : Pedra     
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Molt bó 
Alçat Oest
Alçat Oest
Alçat Oest
Detall ràfec coberta
Alçat Sud
Alçats Oest i Sud
Xemeneia
Llar de foc i armari interior
Detall interior coberta
Detall armari interior
Porta interior
Porta interior
Llar de foc
Detall armari interior
Fornicula sobre porta interior
BARRACA  PLSRC-001


Identificador: PLSRC-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 8319503DG0381N0001QE
Polígon:
Parcel·la :
Topònim : Riera de Cornet 
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 408246
Y: 4631933
H: 304 m.
Codi Wikipedra: 12875

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Marges imprioductius 
Terreny: Pla amb marges


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada
Funció. Habitacle per el treballador 
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.
Coberta : Enrunada 
Elements :
Porta :  En façana Sud


Finestres:  No s'observen 
Elements funcionals exteriors : No s'observen 
Elements funcionals interiors : No s'observen 
Coberta Interior: Enrunada
Acabament de la coberta : Enrunada
Cobriment coberta : Enrunada
Disposició de la pedra del mur: Enrunats 
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Marges 

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars, enrunada 
Coberta: Enrunada 
Paviment interior : No es veu 
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Enrunada Marges associats
Marges associatsBARRACA P08Pa07-002


Identificador: P08Pa07-002
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A008000070000PX
Polígon: 8
Parcel·la : 7
Topònim : La Querosa 
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 408848
Y: 4631305
H: 309 m.
Codi Wikipedra: 12877

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : En camps improductius prop de la La Riereta 
Terreny: Pla amb marges


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada
Funció. Habitacle per el treballador 
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la Façana Sud-Oest

Llinda plana .
Finestres:  Una en mur Nord - Oest 
Elements funcionals exteriors : Cap.
Elements funcionals interiors :
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Marges 

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Bon estat, en fase de restauració  ( s'utilitza morter) 
Alçat Nord-Oest
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Est
Alçat Sud-Est
Detall Porta- graons
Paviment interior
Detall interior coberta
Detall exterior alçat Nord-Est
Detall exterior alçat Nord-Oest
Vista exterior i margesBARRACA P08Pa07-001


Identificador: P08Pa07-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A008000070000PX
Polígon: 8
Parcel·la : 7
Topònim : La Querosa 
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 408872
Y: 4631336
H: 309 m.
Codi Wikipedra: 12876


Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : En camps improductius prop de la La Riereta 
Terreny: Pla amb marges


Ubicació en relació a altres construccions. Marges i barraca propera 
Funció. Aixepluc
Tipologia constructiva. 
Planta : Circular
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.

Terrera Margera.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la Façana Nord-OestLlinda plana .
Finestres:  No en té.
Elements funcionals exteriors : Cap.
Elements funcionals interiors : Fornicula en parament Sud-Est
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta : Terreny del marge superior 
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Marges i barraca propera Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Bon estat
Alçat mur Nord-Oest
Alçat mur interior Sud-Est
Llinda i coberta
Detall interior coberta
Detall interior porta
Escal en mur