dimecres, 29 de juliol del 2020

P05Pa017-001 - CLAPER

CLAPER P05Pa017-001
Identificador : P05Pa017-001
Tipus de construcció: ClaperSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Garriga de Torrebruna 
Ref. cadastral: 08190A005000170000PJ
Polígon: 05
Parcel·la: 017
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405239
Y: 4627951
H:  391
Codi Wikipedra: 1.098
Petit claper,  molt desestructurat d'uns 4,00 x 4,00 x 2,00 situat en una zona plana amb altres acumulacions de rocs i algun mur. Conserva una petita part de paret orientada a nord.

P05Pa024-002 - CLAPER

CLAPER P05Pa024-002
Identificador : P05Pa024-002
Tipus de construcció: ClaperSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Pla de Gàver
Ref. cadastral: 08190A005000240000PU
Polígon: 05
Parcel·la: 024
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405720
Y: 4627313
H:  400
Codi Wikipedra: 1.097
Petit claper, d'uns 5,00 x 3,00 x 1,00 situat al final del pla  just al principi del pendent del solei, amb una paret perfectament formada al nord .

P05Pa024-001 - CLAPER

CLAPER P05Pa024-001
Identificador : P05Pa024-001
Tipus de construcció: Claper


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Pla de Gàver
Ref. cadastral: 08190A005000240000PU
Polígon: 05
Parcel·la: 024
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405688
Y: 4627317
H:  400
Codi Wikipedra: 1.096
Petit claper, d'uns 5,00 x 3,00 x 1,00 situat al final del pla  just al principi del pendent del solei, amb una paret perfectament formada al nord i a l'oest.


diumenge, 5 de juliol del 2020

P12Pa027-007 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-007
Identificador : P12Pa027-007
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410135
Y: 4635347
H: 355
Codi Wikipedra:  22.074
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una petita clapa de bosc entre dos camps.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular,  amb una construcció annexe, segurament utilitzada com a magatzem. 
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula de pedra seca.
Porta:  Orientada a Sud
Finestres: Tres, orientades a Nord, Oest  i Est.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta. 
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:  De pedra seca, pedruscall i terra. 
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat de conservació. 
Reformes i ampliacions: No

P16Pa027-003 - BARRACA

BARRACA P16Pa027-003
Identificador : P16Pa027-003
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Cornet - Escoles 
Polígon: 16
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A016000270000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411517
Y: 4638329
H: 450
Codi Wikipedra:  22.077
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Algun marge i alguna barraca propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula de pedra seca, parcialment enrunada
Porta:  Orientada a Sud.
Finestres: Una, orientada a Nord-Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta. 
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:  De pedra seca, parcialment enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Coberta enrunada.
Reformes i ampliacions: No