dimarts, 29 de març del 2022

P12Pa9002-001 - CAMÍ

CAMÍ  P12Pa9002-001
Identificador: P12Pa9002-001
Tipus de construcció: Camí


Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca : Bages.
Zona: Vinya del Sant Lluís
Polígon: 12
Parcel·la : 9002
Ref. Cadastral: 08190A012090020000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409120
Y: 4634224
H: 356
Codi Wikipedra: 449

Antic camí de Sallent a Cornet
Inici
X: 409107
Y: 4634161
H: 354
Final
X: 409117
Y: 4634293
H: 357

Longitud aproximada : 125 metres
Alçada Mitjana : 2,00 metres.
Mur que delimita el camí de Sallent a Cornet, amb la vinya del Sant Lluís
El camí apareix en la minuta municipal de 1920 i en l'ortofoto de 1956.
El mur oest del camí es conserva en bon estat i conté les  terres del camps situats en una cota superior, s'observa algun element particular com pedres col·locades de forma vertical.


dilluns, 28 de març del 2022

P08Pa092-015 - CLAPER

CLAPER P08Pa092-015
Identificador : P08Pa092-015
Tipus de construcció: Claper


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Carrera
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Polígon: 08
Parcel·la: 092
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410050
Y: 4630052
H:  491
Codi Wikipedra: 1713
Claper de forma  quadrada d'1,5 metre d'alçada aproximadament, en una zona on hi ha parets de tancament  algun altre claper i una barraca.
Conserva alguns trams de paret lateral. 

P08Pa092-014 - CLAPER

CLAPER P08Pa092-014
Identificador : P08Pa092-014
Tipus de construcció: Claper


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Horts del Castell. 
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Polígon: 08
Parcel·la: 092
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410044
Y: 4630060
H:  491
Codi Wikipedra: 1712
Claper de forma  quadrada d'1,5 metre d'alçada aproximadament, en una zona on hi ha parets de tancament  algun altre claper i una barraca.
Conserva alguns trams de paret lateral. diumenge, 27 de març del 2022

P15Pa007-006 - CISTERNA

CISTERNA P15Pa007-006
Identificador : P15Pa007-006
Tipus de construcció: Cisterna


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Cal Brunyoc
Ref. cadastral: 08190A01500070000PD
Polígon: 15
Parcel·la: 007
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410193
Y: 4638401
H: 414
Codi Wikipedra:
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un cami, i al costat d'un camp.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Barraques properes.
Funció: Emmagatzematge d'aigua
Tipologia copnstructiva 
Planta : Rectangular
Murs: De pedra
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca i pedruscall.
Porta: Obertura orientada a Nord.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, soterrats en relació al terreny i interiorment recoberts amb mortes de calç.
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca
Paviement: No es veu
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Bon estat de conservació.